Riaditeľ / riaditeľka

Cyprichova 42, 831 05 Bratislava, 1. posch., tel.: (+ 421 2) 4342 0973, e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Riaditeľka Mgr. Janette Motlová 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Kancelária riaditeľky

Vedúca kancelárie riaditeľky Mgr. Marcela Glasová 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Sekretariát Jana Blažeková 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Správa registratúry Zdenka Antošová 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Vzťahy s verejnosťou Mgr. Darina Mikolášová Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Informačno edičné stredisko a knižnica Mgr. Beáta Sedlačková 4488 8313 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Personálne a mzdové oddelenie

Samostatný referent personálnej a mzdovej agendy Gabriela Baranová 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

IT oddelenie

IT technik Michal Štvrtecký Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Ekonomické oddelenie

Cyprichova 42, 831 05 Bratislava, 1. posch.
Vedúca ekonomického oddelenia Ing. Silvia Durecová 4342 0971 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Pokladňa Zdenka Antošová 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Účtovníčka, rozpočtárka Ing. Klaudia Závatzká 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Finančný analytik Ing. Ladislav Šurina 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Referentka hospodárskej správy, správca budovy Soňa Demová 4342 0971 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Kurič, záhradník Martin Plško 4488 1649 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Oddelenie výskumu a metodických činností

Cyprichova 42, 831 05 Bratislava, 1. posch.
Vedúci úseku výskumu a metodického usmerňovania, psychologička PhDr. Alena Kopányiová, PhD. 4341 4054 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Úsek výskumu

Psychológ Mgr. Ivan Belica 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Sociálny poradca PhDr. Silvia Bronišová 4488 1649 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychológ doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. 4488 1649 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička PhDr. Eva Farkašová, CSc. 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička Mgr. Bibiána Filípková 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička Mgr. Martina Jakubíková 4488 1649 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Špeciálny pedagóg Mgr. Martin Kmeť 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička PhDr. Dagmar Kopčanová, PhD. 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička Mgr. Ľubica Kövérová 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička PhDr. Ľubica Kročanová 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička (ext.) PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička Mgr. Judita Malík [materská dovolenka] 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička Mgr. Eva Rajčániová 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička Mgr. Beáta Sedlačková 4488 1649 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychológ Mgr. Matúš Staník 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička Mgr. Ivana Szamaranszká
[materská dovolenka]
4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička PhDr. Magdaléna Špotáková, CSc. 4488 1649 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička Mgr. Júlia Varholíková
[materská dovolenka]
4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička PhDr. Katarína Zborteková 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Externý poradca prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., Dr.h.c. Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Úsek metodického usmerňovania

Psychologička PhDr. Alena Kopányiová, PhD. 4341 4054 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička PhDr. Darina Lepeňová 4341 4054 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychológ PhDr. Štefan Matula, PhD. 4341 4054 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD. 4341 4054 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička Mgr. Zuzana Vojtová 4341 4054 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Detské centrum pre vzdelávanie a výskum-DCVV

Cyprichova 42, 831 05 Bratislava, prízemie, tel.: (+ 421 2) 4488 1649, e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Vedúca DCVV, psychologička PhDr. Bronislava Kundrátová 4488 1649 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Multidisciplinárna podpora dieťaťa a jeho rodiny

Evidencia, príjem Marta Ollíková 4488 1649 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Fyzioterapeutka Mgr. Viera Fedorová 4488 1649 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Logopedička Mgr. Petra Zamborská 4488 1649 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Integrovaná skupina detí predškolského veku (ISKA)

Odborná pedagogická zamestnankyňa Alžbeta Chlebišová 4488 1649 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Odborná pedagogická zamestnankyňa Mgr. Jana Kružliaková 4488 1649 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Pomocná sila Terézia Barátová 4488 1649 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Diagnosticko-terapeutické skupiny

Terapeutka - liečebná pedagogička PaedDr. Ingrid Obložinská 4488 1649 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Koterapeutka Iveta Zelinková 4488 1649 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
V multidisciplinárnom tíme DCVV pôsobia v rámci svojich úloh aj výskumní a odborní zamestnanci VÚDPaP.

Projektové oddelenie

Cyprichova 42, 831 05 Bratislava, 1. posch., tel.: (+ 421 2) 4342 0973
Vedúca projektového oddelenia

Úsek udržateľnosti projektov

Odborná projektová zamestnankyňa Mgr. Jozefína Fusek Švingálová 4341 4054 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Odborná projektová zamestnankyňa Mgr. Paulína Nekorancová, PhD. 4341 4054 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Odborná projektová zamestnankyňa PaedDr. Anna Surová - Čulíková, PhD. 4341 4054 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Odborný projektový zamestnanec Mgr. Marek Španko 4341 4054 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Odborná projektová zamestnankyňa Mgr. Hedvika Lančaričová [materská dovolenka] 4341 4054 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Odborná projektová zamestnankyňa Mgr. Martina Slovíková [materská dovolenka] 4341 4054 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie