Zodpovedná osoba podľa z.č. 307/2014 Z.z.


Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie podľa zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje a sprístupňuje označenie zodpovednej osoby. Zamestnanci organizácie môžu podávať podnety zodpovednej osobe nasledujúcim spôsobom:

spôsoby podávania podnetov:
  • ústne do zápisnice
  • písomne (zásielku označiť „do vlastných rúk“)
  • elektronicky: e-mail

zodpovedná osoba: Zdenka Antošová
adresa:                    Cyprichova 42, 831 05 Bratislava 
e-mail :                     Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.


Smernica 307/2014 VÚDPaP

Podanie podnetu - vzor

 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie