Zmluvy uzatvorené Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie


Zmluvy 2019
Zmluvy 2018
Zmluvy 2017
Zmluvy 2016
Zmluvy 2015             Zmluvy ESF 2015
Zmluvy 2014             Zmluvy ESF 2014
Zmluvy 2013
Zmluvy 2012
Zmluvy 2011
Zmluvy 2010

 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie