Zmluvy uzatvorené Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie


Zmluvy 2018

Zmluvy 2017

Zmluvy 2016           Zmluvy ESF

Zmluvy 2015

Zmluvy 2014

Zmluvy 2013

Zmluvy 2012

Zmluvy 2011

Zmluvy 2010
 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie