Zmluvy ESF uzatvorené po 01.01.2014


PDFD1 Psychodiagnostika RD 2ESF 2014-11580 1 [formát PDF, 767 kB]
PDFD1 Psychodiagnostika RD 3ESF 2014-11580 2 [formát PDF, 765 kB]
PDFD1 Psychodiagnostika RD 4ESF 2014-11580 3 [formát PDF, 766 kB]
PDFD1 Psychodiagnostika RD 5ESF 2014-11580 4 [formát PDF, 765 kB]
PDFD1 Psychodiagnostika RD 6ESF 2014-11580 5 [formát PDF, 766 kB]

PDFZmluva o prenajme štatist.software ACREA SR [formát PDF, 106,88 kB]
PDFRámcová dohoda č.2ESF/2014-11580/1 [formát PDF, 566,03 kB]
PDFRámcová dohoda č.3ESF/2014-11580/2 [formát PDF, 563,71 kB]
PDFRámcová dohoda č.4ESF/2014-11580/3 [formát PDF, 560,65 kB]
PDFRámcová dohoda č.5ESF/2014-11580/4 [formát PDF, 777,34 kB]
PDFRámcová dohoda č.6ESF/2014-11580/5 [formát PDF, 559,98 kB]

 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie