Zmluvy ESF uzatvorené po 01.01.2013


PDFD1 DAPS RD kariera 37ESF 2013 10728-3 [formát PDF, 714 kB]
PDFD1 DAPS RD kariera 38ESF 2013 10728-4 [formát PDF, 715 kB]
PDFD1 DAPS RD kariera 42ESF 2013 11590-1 [formát PDF, 711 kB]
PDFD1 DAPS RD osobnost 14ESF 2013-11582 2 [formát PDF, 713 kB]
PDFD1 DAPS RD spravanie 33ESF 2013-10715 1 [formát PDF, 709 kB]
PDFD1 Psychodiagnostika RD 16ESF 2013-11514 1 [formát PDF, 771 kB]
PDFD1 Psychodiagnostika RD 17ESF 2013-11513 1 [formát PDF, 774 kB]
PDFD1 Psychodiagnostika RD 18ESF 2013-11513 2 [formát PDF, 770 kB]
PDFD1 Psychodiagnostika RD 19 ESF 2013-11511 1 [formát PDF, 777 kB]
PDFD1 Psychodiagnostika RD 21ESF 2013-11528 1 [formát PDF, 772 kB]
PDFD1 Psychodiagnostika RD 22ESF 2013-11528 2 [formát PDF, 764 kB]
PDFD1 Psychodiagnostika RD 23ESF 2013-11508 1 [formát PDF, 764 kB]
PDFD1 Psychodiagnostika RD 24ESF 2013-11508 2 [formát PDF, 767 kB]
PDFD1 Psychodiagnostika RD 25ESF 2013-11506 1 [formát PDF, 762 kB]
PDFD1 Psychodiagnostika RD 26ESF 2013-11506 2 [formát PDF, 765 kB]
PDFD1 Psychodiagnostika RD 27ESF 2013-11504 1 [formát PDF, 765 kB]
PDFD1 Psychodiagnostika RD 28ESF 2013-11504 2 [formát PDF, 764 kB]
PDFD1 Psychodiagnostika RD 30ESF 2013-11588 1 [formát PDF, 765 kB]
PDFD1 Psychodiagnostika RD 31ESF 2013-11588 2 [formát PDF, 766 kB]
PDFD1 Psychodiagnostika RD 32ESF 2013-11587 1 [formát PDF, 764 kB]
PDFD1 Psychodiagnostika RD 35ESF 2013-11592 1 [formát PDF, 767 kB]
PDFD1 Psychodiagnostika RD 36ESF 2013-11592 2 [formát PDF, 763 kB]
PDFD1 Psychodiagnostika RD 41ESF 2013 11591-3 [formát PDF, 765 kB]
PDFD1 RCV RD 40ESF 2013 10728-6 [formát PDF, 131 kB]

 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie