Zmluvy uzatvorené po 01.01.2018


PDFč. 1-2018 Dohoda o záujme [formát PDF]
PDFč. 2-2018 Memorandum o spolupráci v oblasti karier.poradenstva [formát PDF]
PDFč. 3-2018 Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác [formát PDF]
XLSXPrílohy k zmluve č. 3-2018 Harmonogram prác [formát XLSX]
PDFč. 4-2018 Dohoda o vzájomnej spolupráci [formát PDF]
PDFč. 5-2018 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní graf. a tlač.služieb [formát PDF]
PDFč. 6-2018 Servisná zmluva dochádzkový systém [formát PDF]
PDFč. 7-2018 Darovacia zmluva [formát PDF]
PDFč. 8-2018 Zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu [formát PDF]
PDFč. 9-2018 Zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu [formát PDF]
PDFč. 10-2018 Zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu [formát PDF]
PDFč. 11-2018 Zmluva o prevode majetku štátu, Rákusy [formát PDF]
PDFč. 12-2018 Zmluva o prevode majetku štátu, CPPPaP, Kežmarok [formát PDF]
PDFč. 13-2018 Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác [formát PDF]
XLSXPrílohy k zmluve č. 13-2018 Harmonogram prác [formát XLSX]
PDFč. 14-2018 Memorandum o porozumení [formát PDF]
PDFč. 15-2018 Zmluva o uverejnení inzercie [formát PDF]
PDFč. 16-2018 Darovacia zmluva, Slovak Telekom, a.s [formát PDF]
PDFč. 17 Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov UK [formát PDF]
PDFč. 18-2018 Zmluva na realizáciu vedeckých štúdií v oblasti konzumácie legálnych i nelegálnych drog mládeže pre potreby monitorovania drogovej situácie v SR podľa požiadaviek EU.pdf [formát PDF]
PDFPríloha č. 1 k Zmluve č. 18-2018 [formát PDF]
PDFPríloha č. 2 k Zmluve č. 18-2018 [formát PDF]
PDFPríloha č. 3 k Zmluve č. 18-2018 [formát PDF]
PDFč. 19 Zmluva o poskytovaní služieb [formát PDF]
PDFč. 20 Darovacia zmluva [formát PDF]
PDFč. 21 Zmluva o zverejňovaní časopisu PaPD v SJ | v AJ [formáty PDF]
PDFPrílohy č.1-4 k Dohode o zverejňovaní služieb 20-2018 [formát PDF]
PDFč. 22 - 2018 Zmluva o poskytovaní služieb, M7 [formát PDF]
 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie