Zmluvy uzatvorené po 01.01.2014


PDF Zmluva o dielo - oprava maloviek v DC [formát PDF, 1,43 MB]
PDF Čiastková zmluva č.3/2014, k Rámcovej dohode č.0729/2013 [formát PDF, 7,66 MB]
PDF Čiastková zmluva č.2/2014, k Rámcovej dohode č.072/9 [formát PDF, 8,23 MB]
PDF Dodatok č.3 - Konica Minolta SM služby [formát PDF, 3,02 MB]
PDFDodatok k Zmluve o dielo, PaM, B.Kováč [formát PDF, 223 kB]
PDFZmluva o dielo, PaM [formát PDF, 880 kB]

 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie