Zmluvy uzatvorené po 01.01.2012


PDFLicenčná zmluva - AURUS [formát PDF, 91,98 kB]
PDFZmluva na BOZP a OPP [formát PDF, 56,80 kB)
PDFDodatok Ponuka E Vyhod, ZSE Energia [formát PDF, 3,54 MB]
PDFObchodne podmienky SPP od 13.04.2012 [formát PDF, 152,21 MB]
PDFZmluva o dielo DC [formát PDF, 1,65 MB]
PDFMediatel - Zlate stranky [formát PDF, 8,44 MB]
PDFDodatok č.1 - Konica Minolta SM služby [formát PDF, 189,90 kB]
PDFDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie [formát PDF, 3,13 MB]


Projekt "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí"


PDFZmluve o prenajme nebytových priestorov [formát PDF, 208,40 kB]
PDFDodatok č.1 k Zmluve o prenajme nebytových priestorov [formát PDF, 123,53 kB]
 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie