Zmluvy uzatvorené po 01.01.2011


Zmluva o realizácii prieskumu "ESPAD 2011"
PDFZmluva - ESPAD 2011 [formát PDF, 4590 kB]
PDFZmluva - ESPAD 2011 [formát XML, 6,34 MB]

Zmluva s Allianz - Slovenská poisťovňa a.s
PDFPoistná zmluva č. 51104537 [formát PDF, 3,72 MB]
PDFPoistná zmluva č. 51104537 [formát XML, 6,54 MB]
PDFZmena poistnej zmluvy č. 51104537 [formát PDF, 2,70 MB)
PDFZmena poistnej zmluvy č. 51104537[formát XML, 3,85 MB)

Zmluva o posyktnutí finančných prostiedkov v rámci Participačného programu UNESCO na r. 2010 - 2011
PDFZmluva UNESCO 2011 [formát PDF, 520,28 kB]

Dodatky k zmluvám Slovak Telecom a.s. - prekládky tel.čísiel a internetu
PDFDodatok k Zmluve o pripojení č. TP 2040163060911 [formát PDF, 999,41 kB]
PDFDodatok k Zmluve o pripojení č. 0357462 [formát PDF, 1001,69 kB]
PDFDodatok k Zmluve o pripojení č.0357464 [formát PDF, 1003,72 kB]
PDFDodatok k Zmluve o pripojení č. TP2040164660911 [formát PDF, 2,94 MB]
PDFDodatok k Zmluve č. vddetske17@dslbasic [formát PDF, 1,89 MB]
PDFDodatok k Zmluve č. vddetske71@dslbasic [formát PDF, 1,71 MB]

Zmluva BVS - zmena DPH
PDFZmluva BVS [formát PDF, 1,601 MB]
PDFZmluva o poskytovaní technickej služby - alarm [formát PDF, 692,45 kB]
PDFZmluva o poskytovaní technickej služby - alarm [formát PDF, 1,05 MB]
PDFZmluva s Pedag.fak. UK v BA [formát PDF, 414,63 kB]
PDFZmluva s Pedag.fak. UK v BA [formát XML, 666,05 kB]
PDFZmluva Konica Minolta SM služba [formát PDF , 1001,69 kB]

SPP . dodatok + obch.podmienky
PDFDodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu [formát PDF, 35,34 kB]
PDFObchodné podmienky (OP) SPP [formát PDF, 228,39 kB]
PDFPriloha č.1 k Dodatku zmluve [formát PDF, 236,68 kB]

Zlaté stránky
PDFZmluva o uverejnení inzercie [formát PDF, 236,68 kB]

ZSE Energia, a.s
PDFDodatok Ponuka E.Výhoda [formát PDF, 236,68 kB]
 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie