Zmluvy a dodatky 2010


Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010:


Zmluva č. 2/2007 Prístavba a prestavba školského objektu Cyprichova ul. 42, Bratislava
PDFZmluva č. 2/2007 [formát PDF, 787,7 kB]
PDFDodatok č. 2 k zmluve č. 2/2007 [formát PDF, 281,8 kB]
PDFDodatok č. 2 k zmluve č. 2/2007 [formát PDF, 810,8 kB]

Zmluva č. 20/2006 Prístavba a prestavba školského objektu Cyprichova ul. 42, Bratislava
PDFZmluva č. 20/2006 [formát PDF, 759 kB]
PDFDodatok č. 1 k zmluve č. 20-2006 [formát PDF, 219 kB]
PDFDodatok č. 2 k zmluve č. 20-2006 [formát PDF, 236 kB

Mandátna zmluva č. 060413-2006 Výkon technického dozoru a výkon inžinierskej činnosti
PDFZmluva č. 060413-2006 [formát PDF, 367 kB]
PDFDodatok k zmluve č. 060413-2006 [formát PDF, 183 kB]

Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010:

Zmluva č. 1-2006 Zmluva o dielo - Realizačný projekt stavby

PDFZmluva č. 1-2006 [formát PDF, 441 kB]

Zmluva č. 12/2006 - MM, 07/2006 Zmluva o dielo
PDFZmluva č. 12/2006 - MM, 07/2006 [formát PDF, 430 kB]
 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie