Výsledky vyhodnotení ponúk


PDF Stravné poukážky
PDF Dodavka osobného motorového vozidla (18.9.2013)


11.10.2013

PDF Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov pre oblasť Špecifické funkcie, schopnosti a ich funkcie 5 pre potreby realizácie národného projektu
PDF Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov pre oblasť Špecifické funkcie, schopnosti a ich funkcie 4 pre potreby realizácie národného projektu
PDF Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov pre oblasť Špecifické funkcie, schopnosti a ich funkcie 3 pre potreby realizácie národného projektu
PDF Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov pre oblasť Osobnosť 4 pre potreby realizácie národného projektu
PDF Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov pre oblasť Osobnosť 3 pre potreby realizácie národného projektu
PDF Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov pre oblasť Osobnosť 2 pre potreby realizácie národného projektu
PDF Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov a nákup odborných metodík pre oblasť Intelektové schopnosti 4 pre potreby realizácie národného projektu
PDF Poruchy učenia 3 pre potreby realizácie národného projektu
PDF Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov pre oblasť Poruchy učenia 2 pre potreby realizácie národného projektu
PDF Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov pre oblasť Špeciálne kariérové poradenstvo 2 pre potreby realizácie národného projektu
PDF Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov pre oblasť Poruchy správania 2 pre potreby realizácie národného projektu
PDF Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov pre oblasť Poruchy správania pre potreby realizácie národného projektu
PDF Súbor metodík pre oblasť Poruchy učenia pre potreby realizácie národného projektu
PDF Špeciálne kariérové poradenstvo pre potreby realizácie národného projektu
PDF Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov a nákup odborných metodík pre oblasť Intelektové schopnosti pre potreby realizácie národného projektu
PDF Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov a nákup odborných metodík pre oblasť Osobnosť pre potreby realizácie národného projektu
PDF Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov pre oblasť Špeciálne kariérové poradenstvo 3 pre potreby realizácie národného projektu
PDF Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov pre oblasť Špecifické funkcie, schopnosti a ich funkcie pre potreby realizácie národného projektu
Stiahnite si Adobe Reader
Licence Creative Commons
Toto dielo podlieha licencii Creative Commons 4.0 - Uvedenie pôvodu Medzinárodnej Licencie.
 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie