Spolupráca s UNESCO


Pracovná cesta do Afriky [formát DOCX, 2116 kB]
Prehľad spolupráce VÚDPaP s UNESCO za obdobie 1999-2015 [formát DOCX, 783 kB]

Medzinárodná konferencia UNESCO o prevencii násilného extrémizmu cez vzdelávanie
Sprava o konferencii [formát DOCX, 15 kB]
Závery konferencie v Dillí (in English) [formát DOCX, 31 kB]

Prílohy:
        PROGRAMME of the UNESCO ITC 2013 [formát RTF, 329 kB]
        SUGGESTIONS and RECOMMENDATIONS [formát RTF, 173 kB]
        Letter of ADG Quian Tang from UNESCO HQ, Paris [formát PDF, 269 kB]
        Conclusions from the International Training Course, supported by UNESCO [formát PDF, 222 kB]
 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie