Občianske združenie Prevencia V&P


 • Je mimovládne, nezávislé, nepolitické, dobrovoľné združenie občanov, založené na základe zákona č. 83/1990 o združovaní občanov.
 • Vzniklo v roku 1999 (registráciou na MV SR dňa 17.11.1999, VVS/1-900/90 – 15914).
 • Vzniklo na podnet odborných zamestnancov VÚDPAPu, ktorí sa zaoberajú prevenciou sociálnopatologických javov.
 • Cieľom činnosti združenia je preventívne ochraňovať práva dieťaťa, pomáhať pri vytváraní ideových, koncepčných a materiálnych podmienok najmä zdravotnej, sociálnej, výchovnej a psychologickej starostlivosti o deti a mládež na Slovensku.
 • Informuje verejnosť o právach a potrebách detí ohrozovaných sociálnou patológiou.
 • Aktivity realizuje prostredníctvom vzdelávacích, tréningových, výskumných, prieskumných, vydavateľských a publikačných činností, „public relations“ aktivitami.
 • Mapuje situáciu a oboznamuje verejnosť so špecifickými prípadmi porušovania práv detí ohrozeného sociálnou patológiou v rodine a spoločnosti.
 • Podieľa sa na odbornej podpore a pomoci zariadeniam, ktoré poskytujú ohrozeným deťom preventívnu starostlivosť.

Kontakt:

OZ Prevencia V&P

Západná 2, 821 02 Bratislava

Tel: 02/43 41 40 54

Email: Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.


Projekty

Národné:

 • Tréning koordinátorov pre praktickú aplikáciu programu FreD(2013-2014)
PDF Tréning koordinátorov programu FreD [formát PDF, 295 kB]
 • Výcvikové školenie pracovníkov zariadení výchovného poradenstva a prevencie v oblasti univerzálnej a selektívnej prevencie DZ (2009)
PDF Výcvikovo – vzdelávacie školenie pracovníkov výchovných zariadení poradenstva a prevencie v oblasti univerzálnej a selektívnej prevencie drogových závislostí [formát PDF, 166 kB]
 • Aktualizácia interaktívnych PC programov na protidrogovú prevenciu o dáta 2006 – 2008 v SR a nové poznatky o drogách (2009)
PDF Aktualizácia interaktívnych PC programov na protidrogovú prevenciu o dáta 2006 – 2008 v SR a nové poznatky o drogách [formát PDF, 147 kB]
 • Prejavy intolerancie a násilia u detí a mládeže (2009)
PDF Prejavy intolerancie a násilia u detí a mládeže [formát PDF, 103 kB]

Medzinárodné:

PDF Guideline SK [formát PDF, 867 kB]

PDF FreD - možnosti implementácie v SR [formát PDF, 130 kB]

PDF FreD - informačný materiál [formát PDF, 183 kB]

PDF FreD - prezentácia [formát PDF, 267 kB]

 

Výročné správy

PDFVýročná správa za rok 2010 [formát PDF, 296 kB]

PDF Výročná správa za rok 2009 [formát PDF, 759 kB]

PDF Výročná správa za rok 2008 [formát PDF, 219 kB]

 


Stiahnite si Adobe Reader
Licence Creative Commons
Toto dielo podlieha licencii Creative Commons 4.0 - Uvedenie pôvodu Medzinárodnej Licencie.
 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie