Objednávky


Objednávky za rok 2018 [formát XLS)

Objednávky za rok 2017 [formát XLS)

Objednávky za rok 2016 [formát XLS)

Objednávky za rok 2014 [formát XLS, 16,61 kB)

Objednávky za rok 2013 [formát XLS, 35,68 kB)
Objednávky ESF za rok 2013 [formát XLS, 16,87 kB)

Objednávky za rok 2012 [formát XLS, 37,56 kB)
 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie