Kontinuálne vzdelávanie


Práca s intelektovo nadanými deťmi


Projekt špecializačného vzdelávania učiteľov [formát PDF]

Prihláška na špecializačné vzdelávanie učiteľov [formát PDF]

 

Projekt inovačného vzdelávania špeciálnych pedagógov [formát PDF]

Prihláška na inovačné vzdelávanie špeciálnych pedagógov [formát PDF]

 

Projekt inovačného vzdelávania psychológov [formát PDF]

Prihláška na inovačné vzdelávanie psychológov [formát PDF]


Kurzy v školskom roku 2016/17 sú obsadené. Prihlášky do kurzov na školský rok 2017/18 možno posielať priebežne do konca júna 2017. O zaradení do kurzu budú uchádzači informovaní v septembri 2017 e-mailom.


 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie