Kontinuálne vzdelávanie


Práca s intelektovo nadanými deťmi

PDFProjekt špecializačného vzdelávania učiteľov
PDFPrihláška na špecializačné vzdelávanie učiteľov [2.8.2017]


Prijímanie prihlášok je dočasne pozastavené. Prihlásení uchádzači budú informovaní e-mailom, či sú zaradení do kurzov na školský rok 2017/18 alebo na ďalší školský rok.
V septembri sa začnú aj kurzy inovačného vzdelávania pre psychológov a špeciálnych pedagógov; príslušné programy na ďalšie obdobie boli predložené na novú akreditáciu.

 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie