Reintegrácia sociálne znevýhodnených detí


PDFReintegrácia sociálne znevýhodnených detí zo špeciálnych škôl do štandardných základných škôl [formát PDF, 127,9 kB]

 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie