Informácie pre odborných zamestnancov


Správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa. Stiahnuť [PDF].
V. Dočkal, E. Farkašová, B. Kundrátová, M Špotáková

Pásmna schopností. Stiahnuť [PDF].
V. Dočkal

ODPOVEDE Riadiaceho výboru projektu (RVP) na otázky novinárov

Tlačová správa z 28.5.2013
Tlačová správa č. 2

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie organizuje tlačovú konferenciu na tému Depistážny prieskum problémových žiakov v základných školách SR. Tlačová konferencia sa uskutoční v pondelok, 3.6.2013 od 9:30 hod. v zasadacej miestnosti v IUVENTE, Búdková cesta 2 v Bratislave. Na otázky novinárov bude odpovedať PhDr. Štefan Matula, PhD., gestor národného projektu, spolu s Riadiacim výborom projektu (RVP). Viac v prílohách.
Príloha 1.: Tlačová správa k tlačovej konferencii 3.6.2013
Príloha 2.: Tlačová správa k vyjadreniam médií
Príloha 3.: POZVÁNKA na tlačovú konferenciu Národného projektu
Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

Začiatok realizácie národného projektu
“Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí ”
Viac v prílohe.

 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie