DVO 2013


12.12.2013 - Konala sa v priestoroch Paneurópskej vysokej školy v Bratislave konferencia "Dieťa v ohrození XXII."
Fotogaléria
Program
Postery

 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie