Zoznam pracovníkov

Úsek riaditeľa

Cyprichova 42, 1. posch., 831 05 Bratislava, tel./fax: (+ 421 2) 4342 0973, e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Riaditeľka Mgr. Janette Motlová 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Zástupkyňa riaditeľky PhDr. Jana Tholtová
4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Poradca riaditeľky prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., Dr.h.c. Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Hlavný projektový manažér PaedDr. Anna Surová - Čulíková, PhD. 4341 4054 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Asistentka riaditeľky Mgr. Marcela Glasová 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Personalistka Gabriela Baranová 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Správa registratúry Zdenka Antošová 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Úsek výskumu

Cyprichova 42, 1. posch., 831 05 Bratislava
Vedúci úseku výskumu
 
Psychológ Mgr. Ivan Belica 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Sociálny poradca PhDr. Silvia Bronišová 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička PhDr. Eva Farkašová, CSc. 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička Mgr. Bibiana Filípková 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Mgr. Marcela Glasová 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička Mgr. Martina Jakubíková 4488 1649 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Vedecký pracovník, profesor prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD.
Špeciálny pedagóg Mgr. Martin Kmeť 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička PhDr. Dagmar Kopčanová 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička Mgr. Ľubica Kövérová 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička PhDr. Ľubica Kročanová 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička PhDr. Bronislava Kundrátová 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička (ext.) PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička Mgr. Judita Malík
[na materskej dovolenke]
4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička Mgr. Beáta Sedlačková 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička Mgr. Eva Sobotková 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička Mgr. Ivana Szamaranszká
[na materskej dovolenke]
4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička PhDr. Magdaléna Špotáková, CSc. 4488 1649 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Špeciálna pedagogička Mgr. Mária Štefková, PhD. 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička Mgr. Júlia Varholíková
[na materskej dovolenke]
4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička PhDr. Katarína Zborteková 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Detské centrum

Cyprichova 42, 831 05 Bratislava, prízemie, tel.: 4488 1649, e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Vedúca DC, psychologička PhDr. Magdaléna Špotáková, CSc. 4488 1649 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
 
Ambulancia
Príjem klientov Ružena Tóthová 4488 1649
Psychologička Mgr. Ľubica Kövérová 4488 1649 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička PhDr. Bronislava Kundrátová 4488 1649 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička (ext.) PhDr. Katarína Trlicová 4488 1649  
Psychologička Mgr. Júlia Varholíková 4488 1649 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička Mgr. Beáta Sedlačková 4488 1649 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička Mgr. Ivana Szamaranszká
[na materskej dovolenke]
4488 1649 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička Mgr. Martina Jakubíková 4488 1649 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Špeciálny pedagóg Mgr. Martin Kmeť 4488 1649 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Sociálny poradca, mediátor PhDr. Silvia Bronišová 4488 1649 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Fyzioterapeutka Mgr. Viera Fedorová 4488 1649 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Fyzioterapeutka Katarína Mičíková 4488 1649 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Pedoneurologička (ext.) MUDr. Jana Tkáčová 4488 1649  
 
Integrovaná skupina predškolskej výchovy
Učiteľka Alžbeta Chlebišová 4488 1649 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Učiteľka - špeciálna pedagogička Mgr. Jana Kružliaková 4488 1649 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Pomocná sila Terézia Barátová 4488 1649 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
 
Diagnosticko-terapeutická skupina
Terapeutka - liečebná pedagogička PaedDr. Ingrid Obložinská 4488 1649 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Koterapeutka Iveta Zelinková 4488 1649 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Úsek metodickej a vzdelávacej činnosti

Cyprichova 42, 1. posch., 831 05 Bratislava, tel.: 4341 4054, e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
 
Psychológ Ing. Mgr. Martin Hulín, PhD. 4341 4054 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička Mgr. Jozefína Fusek Švingálová 4341 4054 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička PhDr. Alena Kopányiová, PhD. 4341 4054 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička Mgr. Hedvika Lančaričová
[na materskej dovolenke]
4341 4054 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička PhDr. Darina Lepeňová 4341 4054 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychológ PhDr. Štefan Matula, PhD. 4341 4054 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička Mgr. Paulína Nekorancová, PhD. 4341 4054 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD. 4341 4054 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička Mgr. Martina Slovíková
[na materskej dovolenke]
4341 4054 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Hlavný projektový manažér PaedDr. Anna Surová - Čulíková, PhD. 4341 4054 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Psychologička Mgr. Zuzana Vojtová 4341 4054 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Redakcia časopisu

Cyprichova 42, 831 05 Bratislava, prízemie, tel.: 4488 8313, e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Šéfredaktorka PhDr. Silvia Matúšová, CSc. 4488 8313
Tajomníčka Mgr. Beáta Sedlačková 4488 8313 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Redaktorka Mgr. Ľubica Hroncová 4488 8313 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Marketing a propagácia Doc. PhDr. Viola Tamášová, PhD., CSc. 4488 8313

Technicko-hospodársky úsek

Cyprichova 42, 1. posch., 831 05 Bratislava
Vedúca THÚ Ing. Elena Polcerová 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
 
Mzdová účtovníčka Gabriela Baranová 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Pokladňa Zdenka Antošová 4342 0973 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Ekonómka Ing. Silvia Durecová 4342 0971 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Referentka THÚ, správca budovy Soňa Demová 4342 0971 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Účtovníčka Ing. Klaudia Závatzká 4342 0971 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
IT technik Michal Štvrtecký Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Kurič, záhradník Martin Plško 4488 1649 Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Informačno-edičné stredisko

Cyprichova 42, 831 05 Bratislava, prízemie, tel./fax: 4488 8313, e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Prekladateľka Mag.pth. Adriana Záhradníková    
 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie