Business Contracts Concluded by Research Institute - only in Slovak


Zmluvy 2019
Zmluvy 2018
Zmluvy 2017
Zmluvy 2016
Zmluvy 2015             Zmluvy ESF 2015
Zmluvy 2014             Zmluvy ESF 2014
Zmluvy 2013
Zmluvy 2012
Zmluvy 2011
Zmluvy 2010

 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie