Vzdelávanie


VZDELÁVANIE PRE ODBORNÝCH A PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV CPPPaP a CŠPP V ROKU 2019
Č. Názov vzdelávania Lektor Termíny Cena v euro
1. PDFTvorba a realizácia IVP, prípadové konzultácie, skríningový nástroj čitateľskej gramotnosti [aktualizované] Mgr. Martin Kmeť
1.4.2019 - BA
13.5.2019 - BB
3.6.2019 - KE
15,-
2. PDFAko spracovať videozáznamy z poradenskej činnosti prostredníctvom INTERACTu [zrušené] PhDr. Alena Kopányiová, PhD. 28.3.2019 30,-
3. PDFModel Multidisciplinárnej starostlivosti PhDr. Bronislava Kundrátová
Mgr. Beáta Sedlačková
Mgr. Viera Fedorová
PhDr. Magdaléna Špotáková, CSc.
Mgr. Ľubica Kövérová
8.4.2019 - BA
15.5.2019 - BB
16.5.2019 - KE
Bezplatne
4. PDFNeverbálne techniky v práci s detským klientom zamerané na individuálne a skupinové sedenia, Doplnené o krátke kazuistiky a analýzu videozáznamov Mgr. Ľubica Kövérová
26.4.2019 - BA
6.6:2019 - KE
30,-
5. PDFOdborný seminár spojený s tréningom praktickej aplikácie testu SON-R, 2,5-7 v praxi CPPPaP PhDr. Dagmar Kopčanová
9.4.2019 - BA
15.4.2019 KE
15,-


Bližšie informácie k jednotlivým seminárom nájdete v tabuľke po kliknutí na konkrétny názov seminára. Po kliknutí na termín vzdelávania budete presmerovaný na príslušný prihlasovací formulár.

Prihlasovanie bolo predĺžené do 6.3.2019.
 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie