Odkazy


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
http://www.minedu.sk/
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


Štátny pedagogický ústav

http://www.statpedu.sk/


Inštitút informatiky a štatistiky - INFOSTAT
http://www.infostat.sk/


Ústav informácií a prognóz školstva SR
http://www.uips.sk/


Slovenská akadémia vied
http://www.sav.sk/


Ústav experimentálnej psychológie

www.psychologia.sav.sk


Slovenská psychologická spoločnosť

http://www.psychologia.sav.sk/sps/


Českomoravská psychologická spoločnosť
www.ecn.cz/cmps


Studia psychologica
http://www.psychologia.sav.sk/sp/


Československá psychologie
http://cspsych.psu.cas.cz/


Projekt Zodpovedne.sk v rámci komunitárneho programu Safer Internet plus
http://www.zodpovedne.sk/


Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
http://www.saaic.sk/


Data archív výskumu mládeže
http://www.vyskummladeze.sk/


Projekt Infovek
http://www.infovek.sk/


Slovenská Asociácia Študentov a Absolventov Psychológie
http://www.sasap.sk/
SAŠAP


 
 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie