Spolupráca s UNESCO


Kopčanová - Prehľad spolupráce VÚDPaP s UNESCO za obdobie 1999-2015.docx [formát DOCX, 783 kB]
Kopčanová - prílohy:
        PROGRAMME of the UNESCO ITC 2013.rtf [formát RTF, 329 kB]
        SUGGESTIONS and RECOMMENDATIONS.rtf [formát RTF, 173 kB]
        Letter of ADG Quian Tang from UNESCO HQ, Paris.pdf [formát PDF, 269 kB]
 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie