Prevencia násilného extrémizmu


Workshop: “Prevencia násilného extrémizmu”

Dňa 2. decembra 2016 usporiadal Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie odborný workshop pre zamestnancov poradenských zariadení v rezorte školstva, zameraný na tému predchádzania násilnému extrémizmu.

PDFTlačová správa TU

Materiály k workshopu:
PDFMetodická príručka VÚDPaP
PDFPríručka pre učiteľky a učiteľov o predchádzani násilnému extrémizmu materiál UNESCO
PDFVýučba kontroverzných tém - materiál Rady Európy - text | obálka
 

Reintegration Of Socially Disadvantaged Children

PDF Reintegrácia sociálne znevýhodnených detí zo špeciálnych škôl do štandardných základných škôl [formát PDF, 127,9 kB]

 

Education Of Gifted Children On The 1st Degree Of Primary School

PDF Záverečné hodnotenie pokusného overovania výchovy a vzdelávania nadaných detí v základnej škole [formát PDF, 134 kB]


Appendices (updated until September 1, 2008)


PDF Učebné plány pre individuálne a skupinovo integrovaných intelektovo nadaných žiakov v 1. - 4. ročníku základnej školy
[formát PDF, 107 kB]

PDF Doplnky k učebným osnovám pre 1. - 4. ročník základnej školy pre integrovaných intelektovo nadaných žiakov
[formát PDF, 188 kB]

PDF Metodické pokyny na zaraďovanie detí do špeciálnych výchovno-vzdelávacích programov pre intelektovo nadaných žiakov
[formát PDF, 116 kB]

PDF Výchovno-vzdelávací program žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základnej škole. Program pre intelektovo nadaného žiaka [formát PDF, 169 kB]

PDF Informačno-metodický materiál k organizácii výchovy a vzdelávania intelektovo nadaných žiakov v 1. - 4. ročníku základnej školy [formát PDF, 185 kB]

 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie