DVO 2017


30.11. – 1.12.2017 - VÚDPaP v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a ďalšími odbornými partnermi pod vyžiadanou záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, vás pozýva na XXVI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie DIEŤA V OHROZENÍ Podpora duševného zdravia detí a rodín: nové výzvy a vízie ktorá sa uskutoční dňa 30. 11. – 1. 12. 2017 v Bratislave.

PDF Pozvánka DvO | PDF Invitation
PDF Program DvO | PDF Zborník DvO (aktualizovaný)

 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie