Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológieVyhlásenie k mediálnej kampani o údajných pomeroch vo VÚDPaP

Po odchode bývalého zamestnanca, dôchodcu Vladimíra Dočkala sa začala mediálna kampaň, obsahujúca ostrú a neobjektívnu kritiku vedenia, spochybňovanie manažérskych kompetencií a odbornej úrovne ústavu. Dôvodom je vraj „zbavenie sa“ vynikajúceho odborníka, za ktorým mnohí stoja.

K Vladimírovi Dočkalovi môžeme uviesť len toľko, že jeho pracovnoprávny vzťah sa skončil v zmysle zákona a pracovného poriadku. Konkrétne dôvody vie vedenie ústavu zverejniť iba so súhlasom dotknutej osoby.

K ostatným publikovaným výhradám a všeobecnej kritike vedenie vyhlasuje, že napriek tomu, že si nie je vedomé o aké konkrétne nedostatky má ísť, berie údajne zlú atmosféru na pracovisku mimoriadne vážne. Preto dávame podnet na Národný inšpektorát práce, aby všetky medializované a inak zverejnené sťažnosti dôsledne prešetril.

PDFStanovisko k situácii vo VÚDPaPe
Cyprichova 42 (+421 2) 4342 0973 KomposyTPre presmerovanie na KomposyT
kliknite na obrázok
831 05 Bratislava This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Slovenská republika

Detské centrum
Knižnica
MVK VPPP
THÚ
Kontaktná osoba pre médiáhttp://www.vudpap.sk/

(+421 2) 4488 1649
(+421 2) 4488 8313
(+421 2) 4341 4054
(+421 2) 4342 0971
(+421 2) 4342 0973
 

Brief characteristics of the Institute´s activity

Research Institute for Child Psychology and Pathopsychology (VÚDPaP) is the only workplace in the Slovak Republic that is focused on the complex research of psychological aspects of child and youth development and on the research of conditions that influence this development.
 

Key research areas

 • Mental development of children from regular population
 • Specifics of mental development of children from minority groups (disabled, gifted, socially disadvantaged children)
 • Social development of children and youth

Practical activities

 • VÚDPaP's Child Center delivers complex multidisciplinary care for children with special needs and for their families including counseling recommendations to schools and school facilities that work with these children.
 • Professional workers of Research Institute for Child Psychology and Pathopsychology deliver counseling services to children, their parents and teachers with focus on problems of children in the area of cognitive, social, emotional, and school development, and in the area of vocational orientation.

Information and publication activities

 • The Information-Editorial Center of VÚDPaP has a well-equipped professional library that delivers its services not only to VÚDPaP's employees but also to external users - professional workers of sister professions, university workers, and university students. The Center makes literature retrievals and bibliographies from fields of developmental, pedagogical and school psychology, child pathopsychology, and social pathology.
 • VÚDPaP publishes a quarterly journal Psychológia a patopsychológia dieťaťa , which is the only professional psychological journal published here in Slovak. It also publishes contributions written in the Czech language. Every study has an abstract written in English. From time to time, VÚDPaP also publishes non-periodical professional monographs and anniversary volumes.

Methodological, training and educational activities

 • VÚDPaP has a tight cooperation with School Facilities for Educational Counseling and Prevention, and by means of the Methodical and Educational Section it secures for their workers the methodological, training and supervisory activities.
 • In cooperation with reputable test publishing houses VÚDPaP prepares the Slovak versions of psychodiagnostic tools intended for children and youth.
 • Specialized research divisions of VÚDPaP provide for students of Philosophical and Pedagogical Faculty of the Comenius University and students of Philosophical Faculty of the Trnava University optional lectures, excursions, professional practicing and educational interships.
 • The Institute also organizes educational courses for pedagogical and professional employees in the area of work with gifted children, with children with behavior problems, and in the area of vocational counseling.

 

 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie