Research Institute for Child Psychology and Pathopsychology
Cyprichova 42
831 05 Bratislava
Slovak republic

This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Phone: (+421 2) 4342 0973Send an Email to this Contact:
 CAPTCHA ImageRefresh Image

Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie