Aktuality


Čo môžeme urobiť s radikalizáciou mládeže?


Narastajúce sympatie mladých ľudí k radikálnym skupinám, ako aj obťažujúce prejavy netolerancie celej spoločnosti sú veľmi znepokojujúce. Vnímame ich najmä v kontexte politického diskurzu o migrácii, sociálnych právach či rodovej rovnosti. Aj o tejto téme sa v týchto dňoch diskutuje na medzinárodnej konferencii Radikalizácia mládeže!? Príčiny a prevencia.

Práci s mládežou sa často pripisuje úloha prevencie radikalizácie mladých ľudí. Odborníci, pracujúci v tejto oblasti, sa už dlhodobo usilujú o pochopenie kľúčových faktorov a vhodných stratégií.

PDFSpráva TU

55.výročie vzniku VÚDPaP


Prvého januára sme si vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pripomenuli 55. výročie jeho vzniku. A tak sme spomínali a bilancovali - s výnimočnými osobnosťami, ktoré v ňom pracujú najdlhšie, ale aj s novou riaditeľkou – Mgr. Janette Motlovou, ktorá je jednou zo služobne najmladších.

Ďalej TUMinirozhovor so psychologičkou Evou Rajčániovou


„VÚDPaP je jedinečná inštitúcia s dlhou tradíciou, kde sa výskum snúbi so psychologickou praxou. Nič obdobné na Slovensku nemáme,“ hovorí psychologička Eva Rajčániová. Do inštitúcie nastúpila pred troma rokmi a patrí k jej najmladším tváram.

Rozhovor TU

Rozhovor s riaditeľkou VÚDPaP Janette Motlovou


Nestihli ste si vypočuť rozhovor v Rádiu Slovensko? Kliknite nizšie:

Rozhovor TU
Rozhovor so psychologičkou Evou Farkašovou


"V súčasnosti je trendom voľná výchova, pri ktorej sa rodičia odvolávajú na potrebu rešpektovať priania, požiadavky, skrátka osobnosť dieťaťa. Trochu sa pritom zabúda, že malé dieťa nemôže samé od seba rozpoznať, čo je správne a primerané," prečítajte si podnetný rozhovor s našou psychologičkou Evou Farkašovou.

Rozhovor TU
Rozhovor so psychológom Vladimírom Dočkalom


Na začiatku roka si vo voľných chvíľach môžete prečítať rozhovor s naším psychológom Vladimírom Dočkalom.

Rozhovor TU
Obzrite sa spolu s nami za predchádzajúcim ročníkom konferencie Dieťa v ohrození.


Už teraz pripravujeme jej ďalší ročník, ktorý bude opäť začiatkom novembra. Vaše prípadné podnety privítame na adrese: Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Metodická informácia pre odborných zamestnancov poradenských zariadení „Posudzovanie kognitívneho vývinu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia“

(aktualizované vydanie 2018)

V aktualizovanom vydaní nájdete zapracované požiadavky poradenských zariadení, ako aj implementované novšie psychologické, špeciálnopedagogické a pedagogické poznatky a skúseností z diagnostického, poradenského a výchovno-vzdelávacieho procesu.

Príloha :
PDFMI – pre odborných zamestnancov poradenských zariadení
Prezentácia VÚDPaP na odbornej konferencii OMEP


V dňoch 15. a 16. novembra sa v Bratislave konala odborná konferencia celosvetovej organizácie pre predškolskú výchovu OMEP s názvom „Materská škola je pre všetky deti“.

Odborníci na nej otvorili témy retrospektívy a perspektívy predškolského vzdelávania na Slovensku s dôrazom na inkluzívne vzdelávanie a podporu predškolskej prípravy detí najmä zo sociálne znevýhodneného prostredia. Náš Výskumný ústav prezentoval aktuálne aktivity a projekty ErasmusPretti a ErasmusWelcome, ktoré podporujú inklúziu vo vzdelávaní pre všetky deti predškolského veku. V rámci diskusného fóra vyplynula požiadavka zo strany pedagogických zamestnancov o užšiu kooperáciu materských škôl s Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pri identifikácii školskej zrelosti a rozvíjaní kompetencií učiteliek materských škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí.

PDFSpráva TU

Výchovní/kariéroví poradcovia - Koučing, BSCF High schools @Dec06 - pozvánka


Americká obchodná komora spolu s Business Cervice Center Forum pripravila pre učiteľov, riaditeľov a výchovných/kariérových poradcov jedinečnú možnosť prihlásiť sa na bezplatnú konferenciu spojenú s workshopmi. Konferencia sa uskutoční 6.12. od 14:00-17:00 v Bratislave. Účasť je bezplatná ale počet účastníkov je obmedzený, preto svoju registráciu zbytočne neodkladajte. Každý z účastníkov odíde z konferencie s novou zručnosťou, ktorú bude môcť pretaviť do svojej praxe.

Riaditelia - Situačné líderstvo
Učitelia - Ako zaujať publikum
Výchovní/kariéroví poradcovia - Koučing

Vítane sú všetky typy stredných škôl, avšak preferencia je na stredné odborné školy a obchodné akadémie. V prípade veľkého záujmu sa môžu prihlásiť aj zástupcovia zo základných škôl. Prihlasujte sa najneskôr do 16.11.2018 na email: Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. , resp. vyplnením krátkeho registračného formulára na tomto linku: https://amchambscf.wufoo.com/forms/amcham-bscf-konferencia-6122018-workshopy

Dieťa v ohrození 2018: Vráťte sa spolu s nami


k našej udalosti roka - k 27. ročníku odbornej konferencie Dieťa v ohrození, na ktorej sme tento týždeň po prvýkrát udelili ocenenia osobnostiam poradenstva. Ďakujeme, že ste boli s nami!


Dieťa v ohrození 2018: Odovzdávanie ocenenia: Osobnosť poradenstva pre deti a rodiny


Na tohtoročnej medzinárodnej odbornej konferencii Dieťa v ohrození 2018 organizovanej VÚDPaP-om sa bude konať 1. ročník odovzdávania ocenení osobnostiam poradenstva. Viac sa dozviete v nasledujúcom videu.Ak máte záujem nominovať Osobnosť poradenstva, formulár nájdete TU: goo.gl/forms/zi2uum1cnsSDDFg43
PDFŠtatút ocenenia Osobnosti poradenstva nájdete TUJ. Motlová o zmenách v ústave detskej psychológie


O zmenách v ústave detskej psychológie sme sa rozprávali s Janette Motlovou, riaditeľkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.Zdroj: TA3
Máte otázku? Pripomienku? Pýtajte sa!


Mnohí z vás určite zachytili informácie o pripravovanej novele Zákona 245/2008 Z.z.. Vzhľadom na množstvo otázok, ktoré prichádzajú k pripravovanej transformácii CPPPaP a CŠPP, vám dávame možnosť zaslať nám otázku alebo podnet k tejto téme. Na všetky budeme postupne odpovedať za podpory odborníkov zo Sekcie regionálneho školstva a Sekcie legislatívno-právnej prostredníctvom odkazu: www.vudpap.sk/sk/pytajte-sa-my-odpovieme.

Vaše otázky čakáme emailom na adresu Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.Rozhovor s Janette Motlovou


„Do tejto práce musia ľudia dávať hlavu a srdce, pretože ide o detskú dušu,“ tvrdí Janette Motlová, ktorá je po medializovanej kauze novou šéfkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

PDFCelý rozhovor TU

VÚDPaP dňa 8.10.2018 v Slovenskom rozhlase!


Čo nám ukazujú výskumy správania detí? Ako na seba reagujú zdravé deti s hendikepovanými v Detskom centre VÚDPaP? Aj o tom bude reč dňa 8.10.2018 od 14:00 do 15:00 hod. v Rádiu Regina západ v Klube Veda Výskum Objavy Talenty s našou pani psychologičkou PhDr. Alenou Kopányiovou, PhD.

Audio si môžete vypočuť tu

Hodnotenie úloh za posledný štvrťrok


To bol hlavný bod programu odpočtu Plánu hlavných úloh 2018 za III. kvartál, ktorý sa vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie konal prvý októbrový štvrtok.

Svoje pripomienky a otázky na zamestnancov formulovali riaditeľka VÚDPaP Mgr. Janette Motlová, osobný poradca pre vedu a výskum prof. PhDr. Miron Zelina, a zástupcovia ministerstva školstva za sekciu národnostného a inkluzívneho vzdelávania - Mgr. Mária Prékop, Mgr. Katarína Deáková a za sekciu regionálneho školstva z odboru špeciálneho vzdelávania PaedDr. Maria Tekelová. Zamestnanci vyslovili svoje očakávania i prekážky počas riešenia úloh. Zhrnuli plnenie úloh, ale aj to, aký je plán činnosti počas posledného štvrťroka 2018 a čo bude obsahovať záverečná správa.

Šikana v školách


Až 40 percent detí je šikanovaných, alebo bolo svedkami šikanovania. Vyplýva to z doterajších prieskumov Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Školy by mohli proti šikanovanie efektívne bojovať v spolupráci s poradenskými centrami. K problému sa v spravodajstve RTVS vyjadrovala aj naša psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD.

Rozhovor TU:
www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/167994#1394
„Ceev Živica a projekt pre vysokoškolských pedagógov Univerzitná Sieť Globálneho Vzdelávania, ktorý je realizovaný vďaka finančnej podpore SlovakAid.“


V dňoch 12.9 – 14.9.2018 sa v malebnom prostredí lazov v okolí Zaježovej, na miestach, kde dávajú líšky dobrú noc, v tamojšom vzdelávacom centre, konal workshop s názvom: cez Storytelling k inklúzii.

PDFSpráva TU

Medzinárodná odborná konferencia v Levoči


Konferencia bola zameraná na otázky podpory inkluzívnej edukácie v MŠ a ZŠ. Špecifickou témou bola aj sociálna inklúzia detí a mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorá bola predmetom výskumného projektu KEGA, riešeného na pôde organizátorov konferencie - Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a Inštitútu Juraja Páleša v Levoči. Na konferencii sme mali možnosť sa oboznámiť s priebehom a špecifikami inkluzívnych prístupov v Českej republike, v Poľsku a na Ukrajine. Na podujatí sme prezentovali výsledky našich výskumných aktivít.

Na jednej z priložených fotiek je aj pán Mgr. Peter Krajňák štátny tajomník MŠ VVaŠ , ktorý bol v predsedníctve konferencie, na ďalšej vystúpenie K. Zbortekovej a foto Ľ. Kročanovej..

Naučiť sa písať dá veru zabrať. A nielen ruke


Naučiť sa písať nie je pre prváka jednoduchá úloha. Ide o náročný, ale zaujímavý proces. Čo všetko je k tomu potrebné? Na otázky red. L. Dzobovej z RTVS odpovedá psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD.

Audio si môžete vypočuť tu:

Veľký úspech našich odborníkov na Psychologických dňoch v Olomouci


Za príspevok Monitorovanie rizikového správania a možnosti sekundárnej analýzy získaných dát získali Študenskú cenu ČASP – 2.miesto.

Srdečne blahoželáme!

PDFSpráva TU

DODATOK č. 1, ktorým sa menia VZDELÁVACIE PROGRAMY pre žiakov so zdravotným znevýhodnením pre základné vzdelávanie


Na základe oznamu z MŠVVaŠ SR v nadväznosti na závery pracovného stretnutia k vzdelávacím programom pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (17. 08. 2018) Vás informujeme, že Dodatok č. 1, ktorým sa menia vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením pre základné školy a otázky a odpovede k ich realizácii (FAQ) sú zverejnené na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu v časti „Deti a žiaci so ŠVVP/Deti a žiaci so zdravotným znevýhodnením a intelektovým nadaním“.

Priamy odkaz TUNová smernica k prevencii a riešeniu šikanovania


1.septrembra 2018 nadobudla účinnosť dlho očakávaná smernica k prevencii a riešeniu šikanovania. Táto smernica upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania detí a žiakov, možnosti preventívneho pôsobenia a metódy riešenia šikanovania žiakov v nadväznosti na zodpovednosť školy a školského zariadenia. Ustanovenia smernice o škole sa rovnako vzťahujú aj na školské zariadenia. VÚDPaP ďakuje tímu odborníkov, ktorí spolupracovali na obsahu smernice.

PDFSmernica TUZačiatok školského roka


S príchodom nového školského roka sa mnohým rodičom vynára veľa otázok, ktoré súvisia s tým, ako čo najlepšie pripraviť ich deti na školu, ako deti motivovať, vybrať pre dieťa ideálnu mimoškolskú aktivitu či krúžok, ale aj dôležitosť všímať si signály, ktoré naznačujú na preťaženie detí. Viaceré odpovede súvisiace s touto témou poskytla v rozhovore v RTVS psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD.

Rozhovor TU:
www.rtvs.sk/televizia/archiv/12993/165815#876
Pracovné stretnutie „Budovanie odolnosti detí pochádzajúcich z extrémistického prostredia“


4.7.2018 sa vo Varšave konalo pracovné stretnute Policy and Practise Event „Building resilience of young children (aged below 10) raised in extremist environments, specifically child returnees“ organizované medzinárodnou organizáciou RAN (Radicalisation Awarness Network).

PDFTlačová správa TU

VÚDPaP má novú riaditeľku


Dňa 26.6.2018 ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová poverila riadením Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Janette Motlovú, Je odborníčkou v téme inklúzie, integrácie a má dlhoročné pracovné skúsenosti s deťmi a mládežou v rezorte školstva.

PDFTlačová správa TU

Poslanecký prieskum na VUDPAP v Bratislave


Dnes som bol na poslaneckom prieskume vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie (ďalej VUDPAP), a to v súvislosti s medializovanou situáciou postavenia pracovníkov v Detskom centre, ktoré je len jednou z mnohých súčastí jedinečného vedeckého ústavu, zriadeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Samozrejme niektorí dotknutí pracovníci pôsobiaci v Detskom centre sa zaštiťujú rodičmi a deťmi, ktorým sa v centre venuje pozornosť a pomáha sa im v ich ťažkom zdravotnom stave. A čo iného sa dalo čakať, opozícia celú situáciu politizuje a absolútne ignoruje nastolenia poriadku, pracovnej disciplíny a kvalitnej vedeckej práce v ústave, ako aj práce na vedeckých projektoch. Chápem starosti rodičov, chápem aj ich záujem na práci Detského centra, to budem podporovať, pokiaľ pracovníci si budú plniť, opakujem, vedecké úlohy! Odmietam však zakrývanie absencie vedeckej práce u niektorých vedeckých pracovníkov a ich neustáleho porušovania pracovnej disciplíny a skrývania sa za práva detí a rodičov. Odmietam napríklad, aby pracovník chodil si na pracovisko len pre plat, učil na troch školách v pracovnej dobe, fungoval, ako lietajúci profesori, s ktorými som viedol aj ja spor, žiaľ nepodarilo sa mi tomu zásadne zamedziť v novele zákona o vysokých školách. Páni profesori, podobne ako dotknutý docent na VUDPAPe, si nedali klepnúť po prstoch na ceste za kvalitou, ale obhájili si nekontrolovateľnú živnosť na úkor vzdelávania a vedy na materskej univerzite, v tomto prípade na materskom vedeckom ústave. Ak chceme kvalitu, tak ju nezakrývajme rôznorodou činnosťou a povrchnými výsledkami práce. Verím, že sa k predmetnej záležitosti ešte vrátime na rokovaní školského výboru, tak ako znie jeden zo záverov z tohto prvého rokovania.

Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., poslanec NR SR
FB 18. 06. 2018
PDFSpráva TUVÚDPaP sa zúčastnil na praktických maturitných skúškach Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu


V období od 19. 4. do 26.4.2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu realizovala praktické maturitné skúšky, ktorých súčasťou sa stal aj VÚDPaP v zastúpení PhDr Jany Tholtovej. Slávnostnej praktickej maturitnej skúšky sa zúčastnili študenti nasledovných odborov: Hotelová akadémia, pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu, 4-ročný študijný odbor kuchár, čašník, ako aj vedenie školy, rodičia, členovia komisií a pozvaní hostia. Táto bola ukážkou prípravy študentov na trh práce, akým spôsobom je možné dosiahnuť kvalitu gastronómie, slušného správania, stolovania.

Príjemná atmosféra, kultúrny program, ochutnávka jedál pripravených prostredníctvom maturantov bola súčasťou praktickej maturitnej skúšky. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu profesionálne pripravila študentov na trh práce, pani riaditeľka Ing. Mária Katreniaková vo svojom emotívnom príhovore zaželala študentom veľa úspechov v osobnom aj v pracovnom živote, úspešné zvládnutie praktickej maturitnej skúšky. Kariérová príprava a kariérové poradenstvo má nezastupiteľnú úlohu v príprave na trh práce a práve z tohto dôvodu Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie sa intenzívne venuje tejto téme a to jednak prostredníctvom výskumnej úlohy, odbornou účasťou pri legislatívnych návrhoch MŠVVaŠ SR, metodickým usmerňovaním centier výchovného poradenstva a prevencie. VÚDPaP navrhuje národné koncepcie a stratégie v oblasti kariérového poradenstva v rezorte školstva.

Pani riaditeľke Ing. Mária Katreniaková ďakujeme za pozvanie a všetkým maturantom želáme veľa úspechov na skúške dospelosti a úspešný štart na trh práce.

PDFTlačová správa TU

Vyhlásenie k mediálnej kampani o údajných pomeroch vo VÚDPaP-e


Po odchode bývalého zamestnanca, dôchodcu Vladimíra Dočkala sa začala mediálna kampaň, obsahujúca ostrú a neobjektívnu kritiku vedenia, spochybňovanie manažérskych kompetencií a odbornej úrovne ústavu. Dôvodom je vraj „zbavenie sa“ vynikajúceho odborníka, za ktorým mnohí stoja.

K Vladimírovi Dočkalovi môžeme uviesť len toľko, že jeho pracovnoprávny vzťah sa skončil v zmysle zákona a pracovného poriadku. Konkrétne dôvody vie vedenie ústavu zverejniť iba so súhlasom dotknutej osoby.

K ostatným publikovaným výhradám a všeobecnej kritike vedenie vyhlasuje, že napriek tomu, že si nie je vedomé o aké konkrétne nedostatky má ísť, berie údajne zlú atmosféru na pracovisku mimoriadne vážne. Preto dávame podnet na Národný inšpektorát práce, aby všetky medializované a inak zverejnené sťažnosti dôsledne prešetril.

PDFStanovisko k situácii vo VÚDPaP-eSlávnostné zasadnutie vedeckej rady Katolíckej Univerzity v Ružomberku


Dňa 2. mája 2018 na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Katolíckej Univerzity v Ružomberku rozšírenom o vedecké rady fakúlt, bol udelený čestný titul doctor honoris causa prof. PhDr. Mironovi Zelinovi, DrSc., Dr.h.c. za jeho mimoriadny prínos v oblasti pedagogiky.

Napísal 18 kníh, 20 výskumných správ, 474 časopiseckých príspevkov, je jedným z najcitovanejších psychológov a pedagógov na Slovensku, bol doteraz školiteľom 26 doktorandov. Je prvým slovenským psychológom, ktorému bol udelený Prešovskou Univerzitou titul doktor honoris causa. Spolupracoval na troch reformných koncepciách školstva (Duch školy, Konštantín, Milénium). Bol poradcom ministra školstva, dve funkčné obdobia dekanom Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Je držiteľom zlatej medaily Univerzity Komenského, Plakety Antona Jurovského psychologickej spoločnosti SAV, Radu sv. Gorazda, Radu Ľudovíta Štúra udeleného prezidentom Slovenskej republiky. Naďalej aktívne pracuje ako poradca riaditeľa Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Podujatia sa zúčastnila PhDr. Jana Tholtová, zástupkyňa riaditeľa VÚDPaP. Touto cestou mu v mene celého ústavu blahoželáme k získaniu čestného titulu a prajeme veľa ďalších úspechov.

PDFTlačová správa TU


Medzinárodné pracovné stretnutie k projektu WEL-COME v rámci programu Erasmus+ EU


V dňoch 25. a 26. marca 2018 sa v bulharskej Sofii konalo tretie medzinárodné pracovné stretnutie projektových partnerov zo Slovenska, Bulharska a Českej republiky. Projekt WEL-COME je zameraný na predškolské vzdelávanie s dôrazom na zvyšovanie kompetencií pedagógov pri vzdelávaní detí s heterogénnymi potrebami v materskej škole.

Na pracovnom stretnutí boli prezentované názory a hodnotenia pedagógov, ktorí v rámci fókusových skupín realizovaných v materských školách, posudzovali odborný výstup projektu - Manuál pre prácu s deťmi so ŠVVP v predškolskom vzdelávaní, ktorého spoluautorkami sú Vojtová, Z. a Kövérová, Ľ. z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Manuál bol pozitívne hodnotený ako komplexná pomôcka, ktorá poskytuje potrebné teoretické informácie s prepojením na pedagogickú diagnostiku a konkrétne rozvíjajúce aktivity pre prácu s deťmi. Tiež bola prezentovaná interaktívna digitálna aplikácia, ktorá uľahčuje učiteľovi realizáciu pedagogickej diagnostiky detí v triede a poskytuje interaktívne aktivity na rozvíjanie všetkých oblastí detského vývinu.

PDFTlačová správa TU


VÚDPaP na meetingu a prezentácii projektu Erasmus PRETTi


V dňoch 4. – 8.marca 2018 sa v španielskej Córdobe uskutočnilo stretnutie partnerov projektu Erasmus PRETTi (Preparing Primary Teachers to Lead Inclusive Education - príprava pedagógov ZŠ na realizáciu inkluzívneho vzdelávania), ktorý sa venuje včasnej identifikácii žiakov s problémami v učení a má podporovať rozvoj kompetencií učiteľov v práci s deťmi s poruchami učenia.

Hostiteľská Univerzita v Córdobe (jeden z partnerov projektu) pripravila bohatý program s cieľom tréningu pedagógov z partnerských škôl vo Vratse (Bulharsko) a v Bratislave (ZŠ Dubová), aby oni následne vytvorením tzv. domino-efektu šírili priame skúsenosti z tréningu zručností v inkluzívnom vzdelávaní medzi svojimi kolegami a dokázali poskytnúť spätnú väzbu o použiteľnosti v projekte vytváraného praktického manuálu pre učiteľov.

PDFTlačová správa TU

Slávnostná premiéra a krst pilotného filmového dokumentu „Až do dna...“


V kine Lumiere, dňa 26. marca 2018 sa uskutočnila slávnostná premiéra a krst pilotného filmového dokumentu „Až do dna...“ ktorý bol súčasťounového, mimoriadne aktuálneho výchovno-vzdelávacieho projektu pre mládež pod názvom: „Čo sme si, to sme si, vypime si? Dievčatá...“, ktorého partnerom je aj Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Táto dokumentárna trilógia z dielne občianskeho združenia Športom proti drogám otvára v prevencii málo diskutovanú a mimoriadne aktuálnu tému nadmerného, pravidelného, tzv. víkendového pitia alkoholu neplnoletými dievčatami.

Dokumentárny cyklus je na DVD bezplatne určený, ako výchovno-vzdelávacia pomôcka, všade tam, kde sa pracuje s mladou generáciou v oblasti zodpovednosti za ochranu vlastného zdravia, prevencie vzniku závislostí, s dôrazom na alkohol (najmä 2. stupeň ZŠ, SŠ, CVČ, psychologické poradne, detské domovy, detské diagnostické centrá, regionálne úrady verejného zdravotníctva a pod.). Cieľovou skupinou sú najmä dievčatá vo veku 14 až 17 rokov.

VÚDPaP plánuje v rámci svojej odbornej a výskumnej činnosti venovať zvýšenú pozornosť téme prevencie návykových látok a sociálno-patologických foriem správania u dospievajúcej populácii.


"Nadmerné nekontrolované pitie alkoholu tínedžermi je dnes témou, o ktorej sa konečne musím začať viac, ako iba hovoriť. Inak sa môže stať čoskoro daľšou neželanou spoločenskou normou pre naše deti. A to by bola naozaj smutná daň za našu ľahostajnosť." Odkaz TU.Pracovné stretnutie odborných a pedagogických zamestnancov CPPPaP poverených vedením výchovných poradcov v ZŠ a SŠ


Dňa 22.03.2018 realizoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (ďalej len VÚDPaP) v Žiline v priestoroch kongresovej sály budovy Žilinského samosprávneho kraja pracovné stretnutie pre odborných a pedagogických zamestnancov CPPPaP, poverených vedením výchovných poradcov.

Prítomných privítal zástupca VÚC, RNDr. Peter Dobeš a zástupkyňa riaditeľa VÚDPaP, PhDr. Jana Tholtová, ktorá pracovné stretnutie facilitovala. Auditórium privítal aj Mgr. Alexander Ludva z MŠVVaŠ SR, ktorý prezentoval pripravované legislatívne návrhy v oblasti kariérového poradenstva a upriamil pozornosť na potrebu legislatívne ukotviť pozíciu okresného a krajského metodika kariérového poradenstva v CPPPaP, s definovaním jeho kvalifikačných predpokladov a postavenia v systéme VPaP.

Asociáciu výchovných poradcov zastupoval PhDr. Milan Antaš, ktorý informoval prítomných o aktuálnych problémoch výchovného poradenstva, kariérovej výchovy a kariérového poradenstva v ZŠ a SŠ, ktoré riešia so zástupcami MŠVVaŠSR a sociálnymi partnermi.

Ďalej vystúpila s príspevkom projektová manažérka VÚDPaP, PhDr. Anna Surová- Čulíková, PhD., ktorá informovala o pripravovanom návrhu národného projektu VÚDPaP, ktorého zámerom je riešenie problematiky rozvoja ľudských zdrojov v systéme VPaP v oblasti kariérového poradenstva a kariérovej výchovy. Jeho implementácia do praxe bude následne závisieť od výsledkov konzultácií s RO OPĽZ MŠVVaŠ SR.

PhDr. Jana Tholtová informovala o postavení VÚDPaP v procese prípravy nastavovania jednotného metodického vedenia odborných zamestnancov CPPPaP a CŠPP, ako aj systému ich vzdelávania a supervízie. Prezentovala aktualizáciu metodického usmernenia pre školy a školské zariadenia v otázkach prevencie a riešenia šikanovania.
Po jednotlivých príspevkoch nastala plodná diskusia. Prítomní zástupcovia z CPPPaP sa intenzívne zaujímali o pripravované zmeny v školskej legislatíve a podávali návrhy na zefektívnenie systému VPaP s podporou kariérovej výchovy a poradenstva. Prítomní ocenili program pracovného stretnutia, význam prenosu informácii, možnosť diskutovať a podávať konštruktívne riešenia za CPPPaP v spolupráci s VÚDPaP v prospech zvyšovania kvality služieb poskytovaných deťom a žiakom v systéme VPaP.

PDFTlačová správa TU


Oznam

So smútkom oznamujeme, že v nedeľu ráno, 18.III.2018 zomrel náš kolega, významný slovenský psychológ pán docent
J. Koščo, S jeho pôsobením je spojená poradenská psychológia a biodromálny prístup. Spolupracoval aj s našou inštitúciou, za čo mu ďakujeme.

Česť jeho pamiatke!Multiaplikačné stretnutie k projektu Job Labyrinth


Dňa 7.2.2018 sa v Madride uskutočnilo multiplikačné stretnutie k projektu Job Labyrinth. Do realizácie projektu v rámci Erasmus+ je zapojených viacero organizácií zo Španielska, Talianska, Maďarska a Slovenska. Projekt sa zameriava na podporu znevýhodnenej mládeže, na jej aktívnu zamestnanosť prostredníctvom komplexného rámca integrácie aktívnej politiky trhu práce, na efektívne pracovné umiestnenie, využívanie e-služby cez web nástroje a zlepšenie ich dostupnosti, podporuje inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a uľahčuje mládeži prechod na trh práce.
Na multiaplikačnom stretnutí sa za VÚDPaP zúčastnila pani zástupkyňa riaditeľa PhDr. Jana Tholtová a odborná zamestnankyňa Paulína Nekorancová, PhD.

Spolupráca VÚDPaP bude spočívať v diseminácii on-line hry Job Labyrinth. Cieľom hry je zvýšiť záujem mladých ľudí o informácie o trhu práce a motivovať ich k tomu, aby uvažovali o svojej budúcnosti a navštívili kariérového poradcu.

PDFTlačová správa TU

Plán vzdelávania pre odborných a pedagogických zamestancov CPPPaP, CŠPPaP, SCPPPaP a SCŠPPaP v prvom polroku 2018

PDF Príloha TUPodpis Memoranda o spolupráci v oblasti kariérového poradenstva


Dňa 18. januára 2018 podpísali Memorandum o spolupráci v oblasti kariérového poradenstva MUDr. Peter Lukáč, MPH, riaditeľ Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (ďalej „VÚDPaP“) a Mgr. Tomáš Šprlák, predseda Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ďalej „ZPKPRK“). Memorandum podpísali na pôde VÚDPaP v Bratislave.

Memorandum je základom pre spoluprácu medzi VÚDPaP a ZKPRK pri rozvoji a zefektívňovaní kariérového poradenstva na Slovensku pre deti, žiakov a študentov do skončenia vzdelávania a odbornej prípravy. V rámci spolupráce budú obe strany venovať osobitnú pozornosť tvorbe a inováciám potrebných poradenských metód, nástrojov a ich využitiu v poradenskej praxi. Záujmom oboch strán je prispieť k celospoločenskému záujmu, skvalitniť výchovné a kariérové poradenstvo v prospech uplatnenia mladých ľudí na slovenskom trhu práce.


Odborníci diskutovali na medzinárodnej konferencii o duševnom zdraví detí a rodín


Duševné zdravie detí a rodín boli hlavnou témou XXVI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Dieťa v ohrození. Konferencia sa konala dňoch 30. 11. – 1. 12. 2017 v Centre účelových zariadení - stredisko SUZA v Bratislave.

Podujatie s názvom Podpora duševného zdravia detí a rodín: Nové výzvy a vízie sa uskutočnilo pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizoval ho Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie s podporou Ministerstva vnútra SR a SK UNESCO v spolupráci ďalšími odbornými partnermi.

Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bolo identifikovať hlavné sociálne, psychologické a zdravotné ohrozenia detí a rodín a ich dopad na duševné zdravie. Tiež navrhnúť riešenia problémov a postupy optimalizácie podpory duševného zdravia detí a rodín.

Hlavnými oblastami, ktorým sa odborníci venovali boli integrovaný systém poradenstva a prevencie v prospech podpory duševného zdravia detí a rodín, psychologické, sociálne, právne a etické problémy detí a rodín v kríze, prevencia pred závislosťami a ochrana duševného zdravia detí a rodín, inklúzia.

K najvýznamnejším prednášateľom konferencie sa zaradil Wassilios E. Fthenakis z Freien Universität Bozen z Nemecka. Ďalším významným účastníkom konferencie bol Tali Mirkin z Ben Gurion University v Izraeli. Hlavné prednášky konferencie prezentovali Elisabeth J. Vargo z Veľkej Británie, William Bernet z USA, Christo Kjučukov zo Sliezskej univerzity v Katowiciach a Monika Nová z Karlovej Univerzity v Prahe.

Po hlavných referátoch nasledovali diskusné panely a súčasťou vedeckej konferencie boli aj workshopy, posterové prezentácie a výstava detských prác medzinárodnej súťaže v tvorbe detskej knižnej značky „Ex Libris Hlohovec“, podporenej SK UNESCO.

Sme v správach RTVS.Vzdelávanie neverbálne techniky


V dňoch 7.- 8.11.2017 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zrealizoval v Prešove a v Banskej Bystrici odborný vzdelávací seminár, zameraný na "Neverbálne techniky v práci s detským klientom".

Seminára sa zúčastnili odborní zamestnanci z CPPPaP z Prešovského, Košického, Banskobystrického, Žilinského, Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja, ktorým boli prezentované techniky v práci s detským klientom predškolského a mladšieho školského veku. Súčasťou vzdelávania bol workshop zameraný na zážitkovú prácu zrealizovanú formou arteterapie a muzikoterapie. Náplňou arteterapie bola práca s hlinou a náplňou muzikoterapie hudobno-pohybové, rytmické, telové a relaxačné aktivity.

Účastníkom seminára lektorka Mgr. Ľubica Kövérová prezentovala kazuistiky detských klientov, ktoré boli zamerané na arteterapeutickú a muziko-terapeutickú prácu, súčasťou ktorých bola analýza videozáznamov. Psychológovia z CPPPaP pozitívne hodnotili zážitkovú prácu, ktorá im môže pomôcť v ich ďalšej terapeutickej práci s klientami.

Aj slovenské deti žijúce v zahraničí potrebujú našu pomoc a podporu


Na základe zahájenia spolupráce VÚDPaP so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, boli zástupcovia VÚDPaP pozvaní Vzdelávacím centrom pre slovenské deti v Írsku na prvé edukačné podujatie pre rodičov, učiteľov a odborníkov z doplnkových vzdelávacích inštitúcií s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí, ktoré sa konalo od 27.10. – 30.10.2017.

Cieľom aktivity bolo zdieľanie dobrej praxe a zvyšovanie kompetencií učiteľov a rodičov v oblasti psychologickej podpory slovenských detí žijúcich v zahraničí a nadviazanie spolupráce s výskumnými inštitúciami v Írsku. Pracovné stretnutie pre rozvoj partnerských vzťahov sa uskutočnilo v Trinity College Dublin, kde Slovensko úspešne reprezentuje Ladislav Timulák, Ph.D., Director, Doctorate in Counselling Psychology.

Cieľovou skupinou k prednáškam boli rodičia a učitelia z Dublinu, Londýna, Bruselu, Cambridge, Bracknellu a Birminghamu. Prioritná oblasť záujmu auditória sa dotýkala témy šikanovania slovenských detí v školskom prostredí a problémy v komunikácii v bilingválnom prostredí. Prítomných zaujala aj možnosť využívania slovenských digitálnych obsahov v portáli KomposyT .

V závere všetci prítomní ocenili knižný dar od spoločnosti RAABE Slovensko, ktorá darovala slovenským učiteľom publikácie v prospech zdokonaľovania materinského jazyka slovenských detí žujúcich v zahraničí. Ďalej ocenili prednášky PhDr. Jany Tholtovej, zástupkyni riaditeľa VÚDPaP a prejavili veľký záujem o realizáciu psycho-sociálnych aktivít v Írsku, Škótsku a Veľkej Británii v prospech zvyšovania kvality života slovenských detí žijúcich v zahraničí.


Úspešná prezentácia odborných príspevkov na konferencii Križovatky IX.


V dňoch 12.10. – 13. 10. 2017 sa konal v Bratislave 9. ročník medzinárodnej konferencie KRIŽOVATKY IX s hlavnou témou „Vychovávajme príkladom“, ktorý organizuje Diagnostické centrum v Záhorskej Bystrici najmä pre odborných zamestnancov špeciálnych výchovných zariadení. Príspevky sa venovali významu vzorov pri výchove a to ako z pohľadu vychovávateľov – učiteľov tak z pohľadu súčasnej mladej generácie.

VÚDPaP sa na konferencii prezentoval dvomi odbornými príspevkami na tému identifikácie rizikového správania detí a preventívnych programov v oblasti užívania návykových látok (autori: A. Kopányiová , E. Smiková, Z. Vojtová, E. Páleník, J. Ždiňák). Všetky príspevky budú k dispozícii v konferenčnom zborníku.

Prezentácia VÚDPaP na konferencii „Riaditeľ školy 2017/2018 - Spolu k správnym rozhodnutiam“


19.októbra 2017 sa v Žiline sa konala konferencia „Riaditeľ školy 2017/2018 - Spolu k správnym rozhodnutiam.“ Konferencia sa uskutočnila pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátneho pedagogického ústavu. Účastníci konferencie sa oboznámili s najdôležitejšími zmenami v legislatíve, ale aj s ďalšími zmenami v školstve a výchovno-vzdelávacom procese. Jednotlivé témy konferencie, ktorú zorganizovalo odborné vydavateľstvo Verlag Dashӧfer, priniesli, okrem iného, aj odpovede na problematické situácie s ktorými sa vo svojej praxi stretávajú riaditelia škôl a školských zariadení, ako aj podnety na ich najvhodnejšie riešenia.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie úspešne reprezentovala PhDr. Eva Smiková, PhD. s príspevkom „Poruchy správania v detskom veku, možnosti prevencie a intervencie v školskom prostredí“. V prednáške prezentovala základné východiská porúch správania, ich prejavy, prevalenciu. Predstavila možnosti práce s deťmi s poruchami správania, komplexný program starostlivosti o žiaka v školskom prostredí, typy intervencií a preventívnych stratégií.

Vzdelávacie semináre „Šikanovanie a kyberšikanovanie“


V dňoch 17. – 19.októbra 2017 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie realizoval v Bratislave, Banskej Bystrici a Prešove odborné vzdelávacie semináre na aktuálnu tému „Šikanovanie a kyberšikanovanie“.
Odborní zamestnanci Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v SR sa oboznámili s najnovšími teoretickými poznatkami ohľadne správania sa detí v online priestore, vymedzením šikanovania a kyberšikanovania, netikety, základným legislatívnym ukotvením problematiky pre rezort školstva (Metodické usmernenie pre školy a školské zariadenia v oblasti šikanovania) a príprave jeho aktualizácie. V rámci workshopovej časti lektorky Mgr. Mária Balážová, PhDr. Eva Smiková, PhD. a PhDr. Alena Kopányiová, PhD. predstavili niektoré praktické postupy využiteľné v oblasti prevencie predmetných javov. Účastníci ocenili prezentované príklady dobrej praxe, tematicky demonštrujúce, úskalia digitalizácie a jej psychické dopady na vývin detí.

Pracovná porada s riaditeľmi CPPPaP v Slovenskej republike


Dňa 12.10.2017 sa konala v priestoroch Žilinského samosprávneho kraja pracovná porada riaditeľov CPPPaP v SR, ktorej cieľom bolo zdieľanie informácii z MŠVVaŠ SR a MVSR v prospech skvalitnenie procesu výchovného poradenstva a prevencie (VPaP). Rokovanie otvorila Mgr. Eva Rovňanová, riaditeľka odboru školstva a športu v ŽSK a privítala auditórium v mene vedenia VÚC Žilina. Ďalej vystúpil a rokovanie viedol MUDr. Peter Lukáč, MPH, riaditeľ VÚDPaP, ktorý vyjadril spokojnosť s účasťou riaditeľov CPPPaP na pracovnom stretnutí a ich záujmom o riešenie aktuálnych výziev, ktoré definuje NPRVaV SR „Učiace sa Slovensko“. V príhovore uviedol, že svoju činnosť začal auditom aktuálneho stavu systému a procesu výchovného poradenstva a prevencie v SR a analýzou požiadaviek CPPPaP smerom k VÚDPaP. Zdôraznil, že výsledky auditu potvrdili výrazné personálne a materiálno-technické poddimenzovanie systému poradenstva a prevencie, o čom neodkladne informoval MŠVVaŠ SR a MV SR. V závere vyjadril prísľub, že urobí všetko pre to, aby v centre pozornosti inštitúcii a odborníkov v systéme VPaP bolo dieťa a jeho najlepší záujem. PhDr. Zuzana Kadlečíková, PhD., riaditeľka odboru špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania MŠVVaŠ SR informovala o hlavnom zámere ministerstva - postupne zavádzať systémové zmeny výchovného poradenstva a prevencie, pre ktoré sú vytvorené pracovné skupiny. Výsledkom zmeny by malo byť vytvorenie univerzálnych a špecializovaných centier poradenstva, prevencie a intervencie CPPI a doriešenie ich financovania. Poradkyňa ministra vnútra PhDr. Soňa Hanzlovičová objasnila pozíciu Ministerstva vnútra SR v oblasti VPaP. Povzbudila riaditeľov poradenských zariadení, aby ľudia z praxe dávali požiadavky, čo potrebujú na zabezpečenie podmienok na poskytovanie profesionálnej odbornej starostlivosti o deti a mládež so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami. O kvalite procesu VPaP z pohľadu štátnej školskej inšpekcie informovala Mgr. Dagmar Záborská. Objasnila dôvod zaradenia úlohy Uplatňovanie princípu rovnakého prístupu k vzdelávaniu pri prijímaní žiakov do ŠZŠ do plánu inšpekčnej činnosti ŠŠI v šk. roku 2016/2017 a o niektorých zisteniach, uvedených v Správe o poskytovaní odbornej činnosti v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie v šk. roku 2016/2017 v Slovenskej republike. Príspevok o inšpekčnej činnosti v CPPPaP vyvolal u účastníkov bohatú diskusiu. Odborne významným príspevkom bola téma Diagnostika a rediagnostika detí a žiakov so SZP v podmienkach inkluzívneho vzdelávania, ktorú interpretoval doc. PhDr. Jána Ferjenčíka, CSc. Súčasnému stavu štatistického systému EVUPp sa venovala RNDr. Mária Slovíková, CSc. z CVTI.

Zástupkyňa riaditeľa VÚDPaP, PhDr. Jana Tholtová prezentovala ciele, hlavné úlohy a metodické vedenie CPPPaP zo strany VÚDPaP. Za prioritné témy označila: inklúzia vo vzdelávaní, diagnostika a rediagnostika detí zo SZP, komplexné poradenstvo pre deti so ŠVVP, podpora mimoriadne nadaných detí, prevencia extrémizmu, výchovné a kariérové poradenstvo, potreba štandardizácie testov a príprava noriem pre slovenskú populáciu detí, preventívne programy v oblasti sociálno- patologických javov a supervízia v procese VPaP. Informovala o výskumných a nevýskumných úlohách VÚDPaP v PHÚ na rok 2017, o expertných tímoch na tvorbu minimálnych štandardov, o činnosti Metodickej a Vedeckej rady, o evalvácii realizovaného vzdelávania pre odborných zamestnancov CPPPaP a o pripravovaných akreditovaných programoch. Priebežné plnenie úloh MŠVVaŠ SR v rámci NPRVaV "Učiace sa Slovensko" zo strany VÚDPaP a tvorbe minimálnych štandardov procesu VPaP/CPPI prezentovala PaedDr. Anna Surová - Čulíková, PhD. Vysvetlila návrh fungovania CPPI vo vzťahu k stupňom podpory a služieb. Informovala o priebehu pripomienkového konania v pracovných skupinách VÚDPaP na Metodickej rade, Vedeckej rade a na pracovnom stretnutí s riaditeľmi špeciálnych výchovných zariadení.

V bohatej diskusii boli vyjasnené mnohé otázky smerom k uvedeným témam. Účastníci veľmi priaznivo hodnotili obsah programu a priebeh celého pracovného stretnutia a vyjadrili nádej, že celoslovenské pracovné stretnutia riaditeľov CPPPaP sa budú realizovať pravidelne.

VÚDPaP na 21. ročníku veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC


Tohtoročný medzinárodný veľtrh AKADÉMIA & VAPAC sa koná 10. – 12. 10. 2017 opäť v priestoroch AEGON Arény v Bratislave. Záštitu nad ním prevzal podpredseda Európskej komisie, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR a prezident Slovenskej rektorskej konferencie.

STÁNOK

Podobne ako minulý rok, VÚDPaP bude mať v priestoroch výstaviska zriadený poradenský stánok v spolupráci s kolegami z Centier pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie z Bratislavského kraja. V našom stánku sa budeme venovať študentom stredných škôl, možnostiam ich ďalšieho štúdia a uplatnenia sa na trhu práce. Študenti si môžu vyskúšať rôzne testy záujmov, preferencií, silných a slabých stránok a svoje výsledky konzultovať s odborníkmi.

WORKSHOP

Pre účastníkov veľtrhu z radov pedagogických a odborných zamestnancov škôl sme tento rok pripravili v spolupráci so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry workshop s názvom „Ako sa stať autorom svojho kariérového príbehu“. Účastníci workshopu sa dozvedia zaujímavé informácie o tom, ako pomôcť žiakom, aby sa stali autormi vlastného kariérového príbehu.

Kedy? Workshop sa počas veľtrhu zopakuje štyrikrát, môžete si vybrať vyhovujúci deň a čas workshopu:
dňa 10.10.2017, utorok o 11:00 – 12:30 alebo 13:00 – 14:30
dňa 11.10.2017, streda o 10:00 – 11:30 alebo 12:30 – 14:00

Kde? Sála č.1, 1. poschodie budovy Národného tenisového centra (priestor sa nachádza nad halou veľtrhu).

Kto? Workshop povedú lektorky zo Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZKPRK).

Zuzana Záhradníková je kariérovou poradkyňou akreditovanou MŠVVaŠ SR. V rámci získavania kvalifikačných zručností poskytovala individuálnu podporu a manažérske vedenie pre rozvoj kariéry osobám z viacerých krajín, ako i kariérny mentoring svojim podriadeným a kolegom.

Paula Pastierová pôsobí v organizácii Krok vpred. Po ukončení štúdia pracovnej a sociálnej psychológie našla zmysluplné uplatnenie svojho potenciálu v kariérovom poradenstve. Venuje sa kariérovému poradenstvu v poblasti zamestnanosti a v oblasti osobnostného rozvoja.

Ako sa prihlásiť? Elektronicky, prihlášku nájdete TU.


Viac o veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC
Viac o Združení pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
Facebook stránkaMedzinárodné pracovné stretnutie k projektu PRETTi v rámci programu Erasmus+ EU


V dňoch 28.–29.9.2017 sa v Bratislave v hoteli Tatra uskutočnilo druhé medzinárodné stretnutie projektových partnerov zo Slovenska, Bulharska, Rumunska a Španielska. Projekt PRETTi ( Preparing Primary Teachers to Lead Inclusive Learning – príprava pedagógov ZŠ na realizáciu inkluzívneho vzdelávania) sa realizuje počas rokov 2016 - 2018.

Slovensko je v projekte zastúpené Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie a Základnou školou Dubová, Bratislava. Hlavný koordinátor projektu je bulharská National Association of Resource Teachers v Sofii.

Prvý deň sa zahraniční partneri zúčastnili exkurzie v ZŠ Dubová, kde im bolo umožnené sledovať priamo časť výuky na hodine matematiky. Ocenili inkluzívny prístup k žiakom, prácu školského tímu špecialistov (psychológ, špeciálny pedagóg, výchovný poradca, arteterapeut), ukážku reflektívnej metódy ako aj využitie artefiletiky vo výuke.

Cieľom druhého dňa stretnutia bola prezentácia odborných a praktických kapitol príručky pre pedagógov, príprava fokusových skupín zameraných na evaluáciu príručky a časový manažment ďalšej medzinárodnej spolupráce.

Výstupom projektu bude príručka pre učiteľov na podporu rozvoja kompetencií na včasnú identifikáciu porúch učenia.


V Bratislave 27. 09. 2017


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zorganizovalo v spolupráci s Európskou komisiou a ET 2020 (Pracovnou skupinou pre podporu občianstva a spoločných hodnôt slobody, tolerancie a nediskriminácie prostredníctvom vzdelávania) dňa 27.09.2017 Peer Learning Activity „Identifikácia výziev a spôsobov prevencie diskriminácie a segregácie vo vzdelávaní.“ V rámci programu mali účastníci možnosť navštíviť aj viaceré zariadenia, ktoré predstavujú príklady dobrej praxe na Slovensku.

Jedným z týchto zariadení bolo aj Detské centrum VÚDPaP, ktoré navštívili zástupkyne MŠVVaŠ SR riaditeľka odboru špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania PhDr. Zuzana Kadlečíková PhD. a Mgr. Katarína Deáková spolu s účastníčkami z krajín EU túto časť Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Návštevníčky mali možnosť vidieť prácu so skupinou detí v Inkluzívnej škôlke Detského centra.

V následnej diskusii sa hovorilo o princípoch práce v Detskom centre VÚDPaP, prepojení praktickej a výskumnej činnosti, o zavádzaní prvkov inklúzie a využití skúseností s deťmi s neštandardným vývinom pre prácu s deťmi zo SZP.

22. 09. 2017, v Bratislave: 25. výročie začiatku vzniku práce s nadanými deťmi na Slovensku


Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave dňa 22.09.2017 oslavovala 25. výročie začiatku vzniku práce s nadanými deťmi na Slovensku. Iniciátorka, zakladateľka a riaditeľka Školy a Gymnázia PhDr. Jolana Láznibatová, CSc. v roku 1993 ako vedecko-výskumná pracovníčka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave, zaoberajúca sa problematikou nadaných detí, vypracovala Projekt alternatívnej starostlivosti o nadané deti v podmienkach základných škôl. Škola pre mimoriadne nadané deti bola oficiálne zriadená k 1. januáru 1998 pod zriaďovateľskou gesciou Krajského úradu v Bratislave a od 1. septembra 1999 bolo zriadené aj osemročné gymnázium.

Metodika a technológia vzdelávania súvisiaca s podporou nadaných detí a mládeže sa postupne rozšírila a udomácnila v mnohých mestách na Slovensku, aj v zahraničí. PhDr. Jolana Láznibatová, CSc. bola iniciátorkou vytvorenia legislatívnych podmienok vzdelávania a výchovy nadaných detí, ktoré sa premietli do ustanovení školského zákona. Súčasťou tohto podujatia bola aj oslava jej významného pracovného, ale aj osobného jubilea. Ku gratulantom sa pridal aj VÚDPaP a zaželal PhDr. Jolane Láznibatovej, CSc. veľa nadaných detí, ktoré získajú profesionálnu podporu a starostlivosť odborníkov.

MUDr. Peter Lukáč, MPH., riaditeľ VÚDPaP prezentoval vôľu naďalej prispievať k výskumným, odborným a vzdelávacím aktivitám v prospech podpory nadaných detí a žiakov v SR.

Nový slovenský film NINA v premiére dňa 19.9.2017 navštívili aj pracovníčky VÚDPaP


Nina (Bibiana Nováková) je obyčajné 12-ročné dievča, ktorého svet sa otriasa v základoch. Otec a mama sa rozvádzajú, no obaja zhodne tvrdia, že napriek ich rozchodu chcú pre ňu len to najlepšie. No ponorení do vlastného sveta, vlastných problémov, myslia predovšetkým na seba. Nina žije medzi drsnými partnerskými hádkami svojich rodičov, ktorých má oboch rada, ale nerozumie im, cíti sa opustená a oklamaná. Jedinou istotou v jej svete je plávanie – dáva jej pocit pokoja a nahrádza všetko, čo jej doma chýba. Keď však konflikt a nepochopenie rodičov ohrozia jej účasť na plaveckých pretekoch, rozhodne sa pre radikálny krok -útek z domu. Toľko z obsahu filmu.

Režisér Juraj Lehotský a scenárista Marek Leščák mali túžbu nakrútiť citlivý ponor do detského myslenia, konfrontovaný so svetom dospelých, v momentoch, keď rodina zažíva rozvodovú traumu a dieťa sa stáva rukojemníkom v zložitých vzťahoch rodičov. Scenáristovi aj režisérovi filmu sa podarilo poukázať na to, akú veľkú úlohu v živote dieťaťa zohráva rodina.

Nie náhodou táto téma rezonuje v živote našej spoločnosti. Stabilita slovenských rodín je ohrozená zvýšenou rozvodovosťou, ale aj mnohými konfliktami objavujúcimi sa pri uplatnení nárokov na stretávanie sa odlúčených rodičov s deťmi po rozvode (rozchode) partnerov.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) citlivo vníma situáciu rodín v rozvodovej a porozvodovej situácii a v rámci Plánu výskumných úloh pre roky 2017-2018 vyčlenil jednu z nich aj skúmaniu uvedenej témy. Návšteva zástupkyne riaditeľa VÚDPaP PhDr. Jany Tholtovej a psychologičiek VÚDPaP PhDr. Tatiany Lesayovej, PhDr. Dagmar Kopčanovej na premiére nového slovenského filmu Nina bola preto veľmi aktuálnou príležitosťou na konfrontáciu vedeckých a umeleckých prienikov do zložitosti medziľudskýh vzťahov v náročných životných situáciách.Trailer k filmu:

Psychologické dni 2017


35. Psychologické dni 2017 „Agresia vo verejnom priestore“ sa konali v dňoch 4.-6. septembra v priestoroch kongresového centra SAV v Starej Lesnej. Medzinárodnej konferencie sa popri viacerých slovenských inštitúciách zúčastnili aj kolegovia z Českej republiky. Príspevky priniesli pohľad na problematiku z mnohých aspektov: týkali sa rôznych oblastí či médií, rôznych vekových kategórií, školského, rodinného i profesijného prostredia, diagnostiky i terapie; viaceré príspevky rozšírili ústrednú tematiku o zameranie na ďalšie súvisiace odborné fakty. Zaujímavé boli tiež diskusie a zdieľanie skúseností účastníkov k jednotlivým prezentáciám.

VÚDPaP bol reprezentovaný prostredníctvom troch prednášok a dvoch posterov, ktoré zahŕňali teoretické i praktické výsledky vedecko-výskumnej činnosti našej inštitúcie. Všetky príspevky budú po posúdení uverejnené v konferenčnom zborníku.Medzinárodné pracovné stretnutie k projektu WEL-COME v rámci programu Erasmus+ EU


V dňoch 24. a 25. augusta 2017 sa v Bratislave konalo druhé medzinárodné pracovné stretnutie projektových partnerov zo Slovenska, Bulharska a Českej republiky. Projekt WEL-COME (realizovaný v rokoch 2016 - 2019) je zameraný na predškolské vzdelávanie s dôrazom na zvyšovanie kompetencií pedagógov pri vzdelávaní detí s heterogénnymi potrebami v materskej škole. Každú krajinu v projekte zastupuje jedna odborná inštitúcia: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (SK), Univerzita Karlova (CZ) a Inštitút mentálneho zdravia (BG) spolu s partnerskou materskou školou v každej krajine. Hlavným koordinátorom projektu je Nakladateľstvo Dr. Josef Raabe, s.r.o. v Českej republike. Predmetom stretnutia bola revízia teoretickej a praktickej časti pripravovaného manuálu pre učiteľov materských škôl, tvorba štruktúry a obsahu interaktívnej aplikácie a príprava fokusových skupín zameraných na evaluáciu manuálu.

PODPIS MEMORANDA O SPOLUPRÁCI MEDZI VÚDPAP A RADOU PRE PRÁVA DIEŤAŤA - SR


Zástupkyňa riaditeľa PhDr. Jana Tholtová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a prezidentka z Rady pre práva dieťaťa – Slovenská republika PhDr., Mgr. Alena Dušatková podpísali dňa 18.8.2017 na pôde VÚDPaP v Bratislave memorandum o spolupráci.

Memorandom sa začína spolupráca medzi Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie a Radou pre práva dieťaťa – Slovenská republika v snahe podieľať sa na realizácií aktivít, ktoré prispejú k riešeniu spoločensky závažných tém v oblasti rodinnej politiky, duševného zdravia detí a systémových a intervenčných opatrení na ochranu detí pred všetkými druhmi násilia.

V dňoch 4. až 6. augusta 2017 sa zástupcovia VÚDPaP zúčastnili v Srbskej Vojvodine v Báčskom Petrovci na oslavách slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku s názvom „Slovenské národné slávnosti“. Slávnostné dni boli sprevádzané bohatým kultúrno – spoločenským programom, na ktorých rezonovalo 500. výročie reformácie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania


Zástupcovia VÚDPaP sa stretli sa so zástupcami Matici Slovenskej v Srbsku, s vedením obce Báčsky Petrovec, zástupcami Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a so slovenskými učiteľmi pôsobiacimi v slovenských školách vo Vojvodine. Zúčastnili na slávnostnom zasadnutí Matici Slovenskej v Srbsku a zasadnutí Dolnozemského učiteľského spolku v Srbsku. Zástupcovia VÚDPaP prezentovali slovenským učiteľom v Srbsku možnosti spolupráce a podpory zo strany odborníkov z VÚDPaP. Slovenským učiteľom odovzdali dar vo forme odborných psychologických časopisov VÚDPaP a odborných publikácií pre slovenských učiteľov a pracovných zošitov z prírodovedných predmetov pre žiakov všetkých slovenských škôl v Srbsku od spoločnosti RAABE Slovensko. Vzájomná diskusia priniesla veľa podnetných návrhov, ktoré by pomohli udržiavať slovenský jazyk a slovenské tradície u mladej generácii Slovákov žijúcich v Srbskej Vojvodine. Z rokovaní vyplynula požiadavka zo Srbskej strany s prosbou o podporu kvality vzdelávania slovenských detí žijúcich vo Vojvodine v slovenskom jazyku a podporu pri materiálnom a technickom zabezpečení vzdelávania zahraničných Slovákov zo slovenskej strany tak, aby boli slovenské deti pozitívne motivované k vzdelávaniu v slovenských školách v Srbsku. Obe strany sa dohodli na vzájomnej bilaterálnej spolupráci, ktorú bude koordinovať Matica Slovenská v Srbsku.

Potreba systémových opatrení na zefektívnenie systému výchovného poradenstva a prevencie v SR v záujme úspešnej sociálnej inklúzie detí / mládeže


Bratislava, 26.07.2017. V našich podmienkach tradične ponímame poradenstvo v školstve komplexne. Poradenský systém v školstve poskytuje komplexnú multidisciplinárnu odbornú starostlivosť deťom / žiakom až do skončenia vzdelávania a odbornej prípravy v záujme optimalizácie a stimulácie ich osobnostného, sociálneho, vzdelávacieho a profesionálneho vývinu. Systém poradenstva a prevencie v školstve zabezpečuje aj metodickú a informačnú pomoc pedagogickým a odborným zamestnancom škôl, zákonným zástupcom detí najmä v oblasti výchovy a vzdelávania, vrátane kariérovej výchovy žiakov a ich prípravy pre trh práce. Jeho integrálnou súčasťou je prevencia pred sociálno-patologickým vývinom, vrátane prevencie pred nezamestnanosťou.

V záujme zefektívnenia nášho poradenského systému sme spracovali návrhy systémových opatrení do Koncepcie rozvoja systému poradenstva a prevencie v školstve do roku 2020, a to v úzkej spolupráci so Združením zamestnancov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, s Asociáciou výchovných poradcov a s Asociáciou školskej psychológie. Návrh systémových opatrení bol súčasne výstupom Národného projektu VÚDPaP Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí (2013-2015), ktorý sme odovzdali na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v marci 2016. Mnohé zo systémových opatrení sme navrhli aj do cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko. Veríme, že sa nám podarí realizovať niektoré návrhy systémových opatrení, prípadne pilotne overiť čo najefektívnenší poradenský model, poradenské postupy v rámci nadväzných projektov s finančnou pomocou Štrukturálnych fondov EÚ, a to pre celú populáciu našich detí / žiakov, ktorí našu pomoc potrebujú.

PDFTlačová správa TUUčiteľ nie je Google


V dňoch 15.-16.6.2017 sa v Senci konal 6. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pod názvom „Učiteľ nie je Google4... a stále sa rád učí“, ktoré organizovalo odborného nakladateľstva Dr. Josef Raabe SR s aktívnou účasťou VÚDPaP-u. Hlavným cieľom konferencie bolo podporiť pedagógov v ich práci, motivovať, inšpirovať ich v snažení, priniesť na Slovensko nové a inšpiratívne myšlienky, príklady dobrej praxe aj zo zahraničia. Nosnými témami bola: Kultúra, spoločnosť, náboženstvo a vzdelávanie, Vzdelávanie 5.0 a Rovnosť a nerovnosť šancí vo vzdelávaní.

V rámci hlavných referátov odznel referát s názvom Inklúzia vo vzdelávaní – mýty a limity, ktorý odprezentovala za VÚDPaP PaedDr. Anna Surová Čulíková, PhD. Zároveň počas konferencie mal VÚDPaP zriadený poradenský stánok, kde mal možnosť odprezentovať výstupy Národného projektu VÚDPaP “Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí”, týkajúce sa využívania digitálnej aplikačnej platformy KomposyT. Návštevníci z radov pedagógov a výchovných poradcov sa zaujímali najmä o možnosti digitálnej aplikačnej platformy KomposyT a konkrétne poradenské metodiky a hry, oboznámiť sa s viacerými metodickými materiálmi a novinkami v KomposyTe. O spoluprácu s VÚDPaP-om v oblasti digitalizácie poradenských procsov prejavil zástupca Pedagogickej vysokej školy zo Sankt Gallen vo Švajčiarsku pán Christoph Eichhorn. Účastníci ocenili najmä možnosť sieťovania odborníkov v oblasti pedagogiky a psychológie z viacerých krajín sveta a zdieľanie dobrej praxe


Konferencia kariérové poradenství ve školní praxi


Okrem účasti na odborných podujatiach a workshopoch počas konferencie mal VÚDPaP zriadený stánok ako súčasť Burzy materiálov, podkladov, zdrojov informácií a príležitostí, ktoré môžu využiť poradcovia (nie len) v školách. Zástupcovia VÚDPaP prezentovali výstupy Národného projektu “Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí”, týkajúce sa využívania digitálnej aplikačnej platformy KomposyT v oblasti kariérového poradenstva. Návštevníci z radov pedagógov a výchovných poradcov sa zaujímali najmä o možnosti digitálnej aplikačnej platformy KomposyT a o konkrétne poradenské metodiky, ktoré môžu využiť pri práci so študentamiklientami. Vyskúšali si rôzne on-line testy záujmov, preferencií, silných a slabých stránok.

Získané informácie boli prospešné pre získanie náhľadu do oblasti kariérového poradenstva v ČR a pri plánovaní ďalšieho rozvoja digitálnej aplikačnej platformy KomposyT.Letná škola kariérového poradenstva


V dňoch 9. až 11. júna 2016 organizovalo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry Letnú školu kariérového poradenstva, kde sa odborní zamestnanci VÚDPaP zúčastnili odborných podujatí, workshopov. Zároveň PhDr. Darina Lepeňová prezentovala návrhy VÚDPaP k aktualizácii koncepcie výchovného poradenstva v rámci reformy školstva „Učiace sa Slovensko“, ktoré boli spracované ako systémové návrhy na zefektívnenie systému výchovného poradenstva v rámci Národného projektu. V bloku IKT prezentoval Martin Hulín, PhD. výstupy Národného projektu VÚDPaP “Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí”, týkajúce sa využívania digitálnej aplikačnej platformy KomposyT. Prezentácia bola zameraná hlavne na poradenské metodiky a hry, oboznámenie sa s viacerými metodickými materiálmi a novinkami v KomposyT-e.

V rámci záverečnej diskusie boli zhrnuté najvýznamnejšie závery, prínosy Letnej školy KP. Združeniu KPRK boli navrhnuté postupy v záujme zefektívnenia jeho vplyvu pri finalizácii reformy školstva v nasledujúcom období.


VÚDPaP organizoval semináre pre odborných zamestnancov


V dňoch 1.6.2017 sa v Bratislave a 13.6.2017 v Košiciach realizoval VÚDPaP odborné vzdelávacie semináre na aktuálnu tému „Týrané dieťa a dieťa s CAN syndrómom“. Odborní zamestnanci Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Centier špeciálno-pedagogického poradenstva v SR sa oboznámili s teoretickými poznatkami ohľadne syndrómu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa, vymedzením komerčného sexuálneho zneužívania, základným legislatívnym ukotvením problematiky v slovenských aj medzinárodných dokumentoch (napr. Lanzarotský dohovor a i.). V rámci kazuistického workshopu lektorka PhDr. Eva Smiková, PhD. predstavila niektoré postupy v diagnostike a terapii detí v prípadoch sexuálneho zneužívania. Účastníci ocenili prezentované kazuistiky tematicky demonštrujúce úskalia detskej výpovede, jej výskumné sledovanie, limity a možnosti.

Celoslovenské pracovné stretnutie „metodikov výchovných poradcov“


Dňa 1.6.2017 zorganizoval VÚDPaP v Bratislave v zastúpení PhDr. Jany Tholtovej a PhDr. Dariny Lepeňovej celoslovenské pracovné stretnutie „metodikov výchovných poradcov“ t.j. odborných zamestnancov CPPPaP poverených činnosťou metodického vedenia výchovných poradcov v základných a stredných školách. Zámerne sme sa rozhodli stretnúť sa na Deň detí, aby sme zdôraznili, že DIEŤA je stredobodom záujmu systému výchovného poradenstva, vrátane výchovných poradcov v základných a stredných školách. Na pracovnom stretnutí sa zúčastnila aj riaditeľka odboru pre inkluzívne vzdelávanie MŠVVaŠ SR PaedDr. Zuzana Kadlečíková, PhD., zástupcovia ministerstva školstva, zástupca Asociácie výchovných poradcov Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská, zástupcovia zamestnávateľov a vyšších územných celkov.

Celoslovenské stretnutie „metodikov výchovných poradcov“ sa uskutočnilo prvý krát a prinieslo množstvo podnetov, skúseností z praxe, ale aj otázok k budúcnosti samotných metodikov a výchovných poradcov v školách. Výchovní poradcovia – pedagogickí zamestnanci majú nezastupiteľné miesto v školskom prostredí, nakoľko predstavujú v jednej osobe jednotu, či komplexnosť výchovno-vzdelávacej a poradenskej činnosti v škole. Pokiaľ pristúpi riaditeľ školy k jeho výberu zodpovedne, získal na škole odborníka rešpektovaného žiakmi, rodičmi aj pedagógmi. Veď nie nadarmo sa hovorí, že „výchovný poradca je výkladnou skriňou každej školy“. Znalosťou prostredia, podmienok školy, pedagogických postupov a foriem práce jednotlivých pedagógov spolu so skúsenosťami a osobnostnými predpokladmi pre poradenskú činnosť je predurčený na koordináciu celého inkluzívneho tímu v škole. Ale aj výchovný poradca potrebuje metodické vedenie, čo sa prijatím školského zákona (č. 245/2008 Z.z.) a zákona o pedagogických o odborných zamestnancoch (č. 317/2009 Z.z.) značne skomplikovalo v podobe straty metodika VP – pedagogického zamestnanca v CPPPaP doslova zo dňa na deň. Množstvo metodikov bolo nútených odísť z CPPPaP a ich činnosť bola pričlenená odbornému zamestnancovi bez akejkoľvek predchádzajúcej skúsenosti s vedením výchovných poradcov v školách. Vyššie uvedenou zmenou legislatívy aj výchovný poradca stratil viaceré kompetencie, a tak dnes možno iba dúfať, že najschopnejší pedagogickí zamestnanci robia výchovných poradcov v školách.

Veľmi pozitívne a inšpirujúce skúsenosti z praxe priniesli PhDr. Milan Antaš z CPPPaP Poprad a PhDr. Alena Hrašková, MPH z CPPPaP Čadca, čím sa potvrdila opodstatnenosť spolupráce výchovných poradcov s CPPPaP aj v oblasti poradenstva v kariérovom vývine žiakov; potrebné je zintenzívniť spoluprácu aj z dôvodu slabej uplatniteľnosti absolventov škôl na trhu práce. Na stretnutí sme predstavili aj návrh vzniku školského poradcu – ako zjednotenie výchovného a kariérového poradcu v škole s oveľa väčším časovým priestorom na svoju prácu a so systémovou podporou.

Stretnutie tiež potvrdilo veľkú potrebu lepšie prepojiť školy, školské zariadenia, zamestnávateľov a samosprávy v hľadaní optimálnej študijno-profesijnej dráhy pre žiakov a študentov na stredné a vysoké školy vzhľadom na ich lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce. Systémové riešenia musia byť konsenzom všetkých zaintere0sovaných zložiek, inak hrozí znefunkčnenie celého poradenského systému ako takého z negatívnym dopadom práve na dieťa a jeho budúcnosť.

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Hovorkyňa
Ivana Skokanová: tel.: 0908712631

Kontakt pre médiá – Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Jozefina Fusek Švingálová: tel.: +421 02 43 414 054; Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie žne úspechy v EÚ


Zvyšovanie zamestnateľnosti a uplatniteľnosti mladej generácie na trhu práce je jednou z hlavných priorít EÚ, ktorá prostredníctvom CEDEFOP - Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania pomáha Európskej komisii, členským štátom EÚ a sociálnym partnerom rozvíjať správne európske politiky v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v rámci koncepcie celoživotného vzdelávania, vrátane celoživotného poradenstva. Výskumné aktivity CEDEFOP v oblasti celoživotného poradenstva sa venujú meniacim sa potrebám jednotlivcov počas života a kariérovej dráhy.

CEDEFOP zahájil v januári 2016 celoeurópsky projekt s cieľom vytvoriť šúdiu o výmene dobrej praxe vo využívaní informačných technológií (ICT) a informácií o trhu práce (LMI) v rámci celoživotného poradenstva. Kľúčovým výstupom je štúdia obsahujúca 25 príkladov najlepšej praxe v krajinách EÚ pri realizácii projektov zameraných na prepájanie ICT a LMI v praxi celoživotného poradenstva.

PDFTlačová správa TU

VÚDPaP mal aktívnu účasť na medzinárodnej konferencii „Dítě v krizi“


V dňoch 29. - 30. mája 2017 sa uskutočnil v Zlíne XIX. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou „Dítě v krizi“. Konferencia je každoročne tradičnou súčasťou sprievodného programu zlínskeho filmového festivalu a poskytuje priestor na diskusiu účastníkom z oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí, polície, justície, preventívnej a náhradnej rodinnej starostlivosti.

Témou tohtoročnej konferencie bolo poukázať na svet dieťaťa v súvislostiach riešili sa napr. tieto témy „Systém starostlivosti o ohrozené deti“, „Deti a zdravie“ – demografický vývoj zdravotného stavu českých detí v štatistických ukazovateľoch, „Prevencia a riešenie rizikových javov na školách“, „Individuálny výchovný program“ – tzv. Zmluvy s rodičmi, „Nevhodný obsah vkladaný deťmi na internet“ ,„Rizikové správanie v dospievaní“. Režisée D. Vigner, predstavil filmy (moderné edukatívne pomôcky) Mezi stěnami, Sami, Mezi nimi a Jakub.

PhDr. E. Smiková, PhD. , PhDr.A. Kopányiová , PhD. z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie prezentovali „Príspevok psychológie v prevencii násilného extrémizmu“, v ktorom načrtli spôsoby čo robiť, ak sa v škole vyskytnú prejavy extrémizmu, kde hľadať pomoc, ako usmerniť pedagógov, aby pracovali so svojimi žiakmi citlivo, taktne, ale zároveň veľmi kvalifikovane, s najvyššou mierou svojho pedagogického majstrovstva. Predstavili účastníkom autorskú príručku z dielne VÚDPaP Kopčanová, D., Kopányiová, A., Smiková, E. „Metodická príručka pre zamestnancov poradenských zariadení v rezorte školstva SR“.

Prvá dáma Gruzínska Maka Chichua navštívila DC vo VÚDPaP-e


Riaditeľ VÚDPaP MUDr. Peter Lukáč, MPH privítal dňa 15.05.2017 prvú dámu Gruzínska Maka Chichua, ktorej záujmom bolo spoznať poradenskú a preventívnu prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v SR. Cieľom jej návštevy vo VÚDPaP-e bolo získanie informácií o fungovaní Detského centra a odbornej starostlivosti o zdravotne znevýhodnené deti v predškolskom veku.

V úvode návštevy prvá dáma absolvovala prehliadku Detského centra, kde sa oboznámila s odbornou činnosťou – diagnostikou, terapiou, stimuláciou, intervenciou a prevenciou poskytovanou handicapovaným deťom, ktoré zároveň odprezentovali tanečno-pohybové aktivity a kanisterapiu. Ďalej vedenie ústavu oboznámilo prvú dámu s vedecko-výskumnou činnosťou VÚDPaP-u, kde ústrednú tému tvorila problematika starostlivosti o zdravotne znevýhodnené deti, inkluzívne vzdelávanie a príklady dobrej praxe s využívaním digitálnych diagnostických služieb pre deti so ŠVVP v portáli KomposyT. Hlavnou témou prvej dámy v diskusii bola problematika poskytovania včasnej intervencie zdravotne postihnutým deťom od narodenia a ich sociálna inklúzia v Gruzínsku.

Záverom rokovania sa obe strany dohodli na možnostiach ďalšej spolupráce v oblasti zdieľania dobrej praxe v oboch krajinách.
VÚDPaP organizoval odborné semináre pre psychológov


V dňoch 10. – 11. 4. 2017 VÚDPaP realizoval na svojej pôde odborné vzdelávacie semináre so zameraním na praktické využitie diagnostických nástrojov SON – R 2,5 - 7r. a Stanford-Binetovu inteligenčnú škálu a Kaufmanovú hodnotiacu batériu. Tieto odborné vzdelávacie semináre boli určené pre začínajúcich psychológov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Centier špeciálno-pedagogického poradenstva v SR. Cieľom vzdelávaní bolo oboznámenie sa s testovými materiálmi, spôsobom administrácie, vyhodnocovaním, interpretáciou získaných výsledkov, ako aj zdieľaním dobrej praxe.


Odborný workshop na tému diagnostika a rediagnostika detí


Dňa 14.3.2017 sa zástupcovia VÚDPaP zúčastnili odborného workshopu na tému Diagnostika a rediagnostika detí zo SZP. Odborným garantom workshopu bol doc. PhDr. Ján Ferjenčík, CSc. z Katedry psychológie FF UPJŠ v Košiciach, ktorý informoval o zásadách psychodiagnostiky, psychomeriky a validity, odovzdával svoje cenné skúsenosti zo psychodiagnostiky rómskych detí, kde je potrebná kvalitatívna analýza, pozorovanie dieťaťa, sledovanie procesu učenia, ukázal výsledky experimentálneho overovania a testovania v 4 ročníku v ZŠ, vplyv socio-kultúrneho prostredia, možnosti edukácie rómskej populácie.

Upriamil pozornosť na nutnosť aktualizovať slovenské normy k využívaným diagnostickým nástrojom so senzitívnym nastavením pre rómsku populáciu. Účastníkmi boli psychológovia z Košického a Prešovského kraja. Cieľom stretnutia bolo odborne diskutovať k procesu diagnostiky a rediagnostiky detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v podmienkach SR.

Diagnostika a rediagnostika detí


Dňa 13.3.2017 sa zástupcovia VÚDPaP, spolu so štátnym tajomníkom ministerstva školstva Petrom Krajňákom, so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Ábelom Ravaszom, s pani Zuzanou Kumanovou a pánom Jánom Herom zúčastnili na pracovnom stretnutí projektového tímu v Kežmarku, kde spoločne diskutovali s riaditeľmi a odbornými zamestnacami CPPPaP, CŠPP, SCPPPaP, SCŠPP, s riaditeľmi a pedagogickými zamestnacami MŠ, ZŠ, s komunitným centrom na tému: Diagnostika a rediagnostika detí a žiakov zo SZP v podmienkach inkluzívneho vzdelávania, psychosociálny vývin rómskych detí, možnosti včasnej intervencie a poradenstva, model inklúzie a podporného tímu na školách, možnosti predprimárneho vzdelávania, príprava a realizácia stimulačných programov.

Spoločná diskusia vyústila do záverov: posilniť odborno - koordinačný výbor projektu priamo v Kežmarku, vypracovať rámcový projekt aktivít pilotného overovania projektu na mesačnom princípe hodnotenia, zabezpečiť supervíziu pre odborných zamestnancov a spoluprácu všetkých zúčastnených aktérov pilotného overovania v prospech detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Stretnutie k pilotnému projektu


Dňa 9.3.2017 sa vo VÚDPaP uskutočnilo pracovné rokovanie so štátnym tajomníkom ministerstva školstva Petrom Krajňákom, s pánom Jánom Herom a pani Zuzanou Kumanovou.

Cieľom rokovania bola realizácia pilotného projektu, ktorý vyplynul z Akčného plánu pre okres Kežmarok, prioritná oblasť C. Podpora rozvoja ľudského kapitálu: Vytvoriť pilotný model procesu diagnostiky a rediagnostiky detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – zo sociálne znevýhodneného prostredia a detí a žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia – s následným poskytovaním pedagogickej, špeciálnopedagogickej a psychologickej podpory deťom.

Pilotný projekt, ktorého realizácia vyplýva z uznesenia vlády SR č. 45/2016, sa začal v školskom roku 2016/17 v spolupráci s NÚCEM. Diskusia bola zameraná na definovanie konkrétnych krokov a postupov pre rok 2017, s víziou na ďalšie plánované obdobie do roku 2020. Pán riaditeľ VÚDPaP Peter Lukáč informoval prítomných hostí o Pláne hlavných úloh VÚDPaP na rok 2017, kde je pilotný projekt explicitne zadefinovaný.

Zúčastnené strany sa zhodli na tom, že spločne prispejú k efektívnemu riešeniu problematiky marginalizovaných skupín obyvateľstva SR.

Zasadnutie členov Vedeckej rady VÚDPaP


Dňa 07.03.2017 sa uskutočnilo riadne zasadnutie členov Vedeckej rady VÚDPaP. Pozvanie prijala aj zástupkyňa sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR, PaedDr. Zuzana Kadlečíková, PhD., riaditeľka odboru špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania. Hlavným bodom programu bol Plán hlavných úloh VÚDPaP na rok 2017. Predseda vedeckej rady VÚDPaP prof. Miron Zelina informoval všetkých členov vedeckej rady o procese tvorby PHÚ 2017, kde zdôraznil priority a hlavné témy MŠVVaŠ SR ako sú inklúzia, PISA, extrémizmus, kariérne poradenstvo a témy zadané zo strany VÚDPaP, ktorými sú duševné zdravie, poruchy správania, štandardizácia diagnostických nástrojov, aktualizácia noriem testov v KomposyT-e a pokračujúce témy, ktorými sú TŠP a obrátená inklúzia.

Odborná diskusia vedeckého tímu priniesla podnety pre výskumné aktivity VÚDPaP, odporúčania pre riešiteľské tímy a ďalšie námety k obsahovému zameraniu PHÚ 2017.

Ďakujeme všetkým členom VR VÚDPaP za ich cenné námety v prospech skvalitnenia aplikovaného výskumu v rezorte školstva.


VÚDPaP sa dohodol na spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny


V piatok 3.3.2017 sa uskutočnilo stretnutie štatutárnych zástupcov oboch inštitúcií, PhDr. Sylvie Porubänovej a MUDr. Petra Lukáča, MPH so svojimi tímami na pôde VÚDPaP. Cieľom stretnutia bolo podpísanie Memoranda o spolupráci.

Obe inštitúcie tak potvrdili spoločnú vôľu podieľať sa na realizácií aktivít, ktorými prispejú k riešeniu spoločensky závažných tém v oblasti sociálnej inklúzie, v oblasti politiky vzdelávania, v oblasti sociálnej a rodinnej politiky a v oblasti politiky zamestnanosti a trhu práce. Prvou spoločnou aktivitou je realizácia výskumu mapujúceho prevalenciu násilia páchaného na deťoch.

Pracovná cesta do Afriky, v rámci pripojenia sa k delegácii Prezidenta SR p. A. Kisku


PhDr. Dagmar Kopčanová - výskumná pracovníčka VÚDPaP v Bratislave a súčasne vedúca Sekcie pre výchovu a vzdelávanie SK UNESCO, vykonala v dňoch 12. 02. -16. 02. 2017, pracovnú cestu do Afriky.

Hlavným cieľom tejto cesty bola návšteva niekoľkých typov škôl a špecializovaných zariadení, ktoré sa zaoberajú sociálne a zdravotne znevýhodnenými deťmi a príprava spoločného projektu podpory vzdelávania sociálne znevýhodnených detí v Keni.

Podrobnejšie informácie o ceste v rubrike Spolupráca VUDPaP s UNESCO - TU

Link na video

Autor Pinf hier Ondrej Vrábel navštívil VÚDPaP


Dňa 15.2.2017, odborný tím Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie privítal na svojej pôde Ondreja Vrábela, 15 ročného študenta, najmladšieho laureáta ocenenia Krištáľové krídlo v kategórii Filantropia, autora medzinárodne oceňovaných digitálnych hier s názvom Pinf hry.

Predmetom stretnutia bolo rokovanie o vzájomnej spolupráci autora spomínaných hier s VÚDPaP, o praktickom využívaní Pinf hier v SR, o sprístupnení Pinf hier cez portál Komposyt.sk, prioritne pre deti s mentálnym postihnutím, ale aj pre širokú odbornú a laickú verejnosť.

PDFTlačová správa TU


Návšteva PhDr. Františka Šebeja, CSc.


Dňa 18.01.2017 navštívil náš ústav poslanec Národnej rady SR a predseda jej Zahraničného výboru, psychológ PhDr. František Šebej, CSc.,

V rozhovore s vedením ústavu sa podrobne oboznámil s pripravovanou aktualizáciou odborného zamerania ústavu, s inovovanými odborno-koncepčnými zámermi ústavu a s možnými perspektívami využívania našej výskumnej a metodickej činnosti aj pre potreby slovenskej zákonodarnej inštitúcie. Významná časť našej diskusie bola venovaná problematike nárastu extrémizmu a plánom nášho ústavu v oblasti prevencie jeho eskalácie predovšetkým u detí a mládeže.

Prvé zasadnutie novovytvorenej Vedeckej rady VÚDPaP


Dňa 1.12.2016 sa uskutočnilo prvé zasadnutie novovytvorenej Vedeckej rady VÚDPaP. Predsedom Vedeckej rady VÚDPaP je prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., Dr.h.c., podpredsedom Vedeckej rady VÚDPaP je doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc., tajomníčkou Vedeckej rady VÚDPaP je PhDr. Jana Tholtová.

Vedecká rada VÚDPaP má 26 členov, ktorí reprezentujú nový, multidisciplinárny rozmer vedecko-výskumného zamerania VÚDPaP.

Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou „Dieťa v ohrození XXV.“


Jubilejná 25. odborná konferencia, ktorú každoročne pripravuje VÚDPaP spravidla s interdisciplinárnym zameraním, má za cieľ prispieť k zlepšovaniu podmienok pre zdravý duševný, sociálny a školský vývin mladej generácie. Ústrednou témou konferencie sú: „Mýty a limity ochrany práv detí rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov“.

Vyústením konferencie bude príprava návrhu interdisciplinárneho a interodborového modelu spolupráce.
PDFProgram TUStretnutie predstaviteliek AŠP SR s vedením VÚDPaP


Na podnet zástupcov Asociácie školských psychológov sa na pôde VUDPaP dňa 25.11.2016 uskutočnilo stretnutie vedenia VUDPaP a predstaviteliek Asociácie školskej psychológie na Slovensku.

PDFTlačová správa TU

ŠPÚ a VÚDPaP budú pri kreovaní špeciálno-pedagogických a psychologických poradní postupovať jednotne


Dňa 24.11.2016 sa riaditelia Štátneho pedagogického ústavu a Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie dohodli, že tieto dve priamo riadené organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR budú pri kreovaní špeciálno-pedagogických a psychologických poradní na Slovensku, postupovať jednotne.

PDFTlačová správa TURokovanie riaditeľa VÚDPaP a splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity


Dňa 23.11.2016 navštívil VÚDPaP Mgr. Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity spolu so svojou s poradkyňou pani Kumanovou, PhD.. S vedením VÚDPaP prerokovali základné okruhy vzájomnej spolupráce v oblasti vytvárania a skvalitňovania systémových podmienok pre zdokonaľovanie komplexnej multidisciplinárnej a multirezortnej starostlivosti o marginalizované skupiny obyvateľstva v SR.

PDFTlačová správa TU


Pozvánka

Vážená pani riaditeľka, Vážený pán riaditeľ,

Pozývame Vás a vašich zamestnancov na seminár k používaniu a interpretácii výsledkov Testu školskej pripravenosti-individuálna administrácia.

Termín konania pre jednotlivé kraje:
6.12.2016 – Prešovský kraj
7.12.2016 – Bratislavský a Košický kraj
8.12.2016 - Trnavský a Nitriansky kraj
14.12.2016 – Banskobystrický kraj
15.12.2016 – Trenčiansky a Žilinský kraj
Miesto: krajské mestá

Prihlasovanie bolo ukončené. Dakujeme a tešíme sa na Vašu účast!Stretnutie štatutárnych zástupcov VÚDPaP a ŠPÚ


Dňa 10.11.2016 sa na pôde Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie sa stretli štatutárni zástupcovia VÚDPaP, MUDr. Peter Lukáč MPH., a ŠPÚ, doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Predmetom rokovania boli bilaterálne vzťahy v rámci podpory a rozvíjania systému výchovného poradenstva a prevencie, konkrétne v oblasti posilňovania činnosti odborných tímov, zdieľania dobrej praxe, špeciálno-pedagogického poradenstva, ako aj možnosti projektovej spolupráce medzi inštitúciami. Riaditelia oboch inštitúcií prejavili dobrú vôľu v prehlbovaní partnerskej spolupráce pri riešení aktuálnych spoločenských tém a úloh rezortu školstva.

Tlačová správa MŠVVaŠ SR TUMedzinárodná konferencia "Dieťa v ohrození"


Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a Úrad komisára pre deti v spolupráci s Kanceláriou zástupkyne SR pred ESĽP, Slovenskou advokátskou komorou, Asociáciou rodinných sudcov, Klinikou detskej psychiatrie DFNsP v Bratislave a so spoločnosťou pre trestné právo a kriminológie pripravuje jubilejnú 25. medzinárodnú konferenciu „Dieťa v ohrození".

Bude to už 25. konferencia, ktorú každoročne pripravuje náš ústav spravidla s interdisciplinárnym zameraním s cieľom prispievať na zlepšovanie podmienok pre zdravý duševný, sociálny a školský vývin mladej generácie. Tento rok budú jej ústrednou témou Mýty a limity ochrany práv detí rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov.

Zameranie konferencie je koncipované tradične ako multiodborové, za účasti špičkových odborníkov z najmä oblastí psychológie, práva, súdnictva, advokácie, sociálnej práce a ďalších profesií a odborov, ktorých poslaním je riešenie týchto náročných životných situácií detí rozvádzajúcich sa rodičov.

Základným cieľom bude diskusia o pripravovanom návrhu interdisciplinárneho a interodborového modelu spolupráce všetkých spomínaných odborníkov tak vo fáze predrozvodovej, ako aj rozvodovej a následne porozvodovej.

Dátum: 15. december 2016
Miesto: veľká zasadačka Jednotného majetkového fondu zväzov odborových organizácií v SR, Odborárske námestie č. 4, Bratislava

Pozvánka a program konferencie (...pripravujeme...)
Prihlasovanie TU

V prípade problémov s on-line registráciou nás kontaktujte na e-mailovej adrese Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. , do predmetu správy prosím uvádzajte: Konferencia Dieťa v ohrození

Pre aktívnych účastníkov je termín prihlásenia najneskôr do 1.12.2016
Pre pasívnych účastníkov je termín prihlásenia najneskôr do 12.12.2016Návšteva štátneho tajomníka MH SR vo VÚDPaP


Dňa 5. októbra 2016 poctil návštevou Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pán štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, Ing. Rastislav Chovanec, PhD.

Za VÚDPaP ho privítal riaditeľ inštitúcie MUDr. Peter Lukáč, MPH s tímom odborníkov – tvorcov nového národného projektu VŮDPaP. Témou pracovného rokovania s vedením inštitúcie boli možnosti spolupráce pri realizácii nadväzujúceho národného projektu VÚDPaP a prezentácia digitálnej aplikačnej platformy KomposyT. Pán štátny tajomník vyjadril podporu projektovému zámeru a pozitívne hodnotil najmä možnosti diagnostiky a spracovania získaných dát pre dlhodobé mapovanie potenciálu populácie detí a žiakov v prepojení na vývin hospodárstva v SR a tvorbu stratégií hospodárskeho rozvoja SR.

VÚDPaP na študentskom veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC


V dňoch 11. – 13. októbra 2016 sa konal 20. ročník medzinárodného študentského veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC organizovaný v súčinnosti s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie.

V rámci veľtrhu pripravil VÚDPaP seminár pre pedagogických a odborných zamestnancov systému výchovného poradenstva a prevencie. Témou seminára boli v úvode ciele Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania a najvýznamnejšie zmeny v pripravovanej Koncepcii systému poradenstva a prevencie. V ďalšej časti sme účastníkom seminára predstavili digitálnu aplikačnú platformu KomposyT, jej praktické využitie v poradenskej praxi a v závere sme využili priestor na diskusiu a podnety účastníkov.

VÚDPaP mal počas troch dní na veľtrhu zriadený poradenský stánok v spolupráci s Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie z Bratislavského kraja. V priestoroch AEGON arény v Bratislave sme sa venovali študentom stredných škôl, možnostiam ich budúceho štúdia a uplatnenia sa na trhu práce. Náš stánok navštívilo približne 300 študentov stredných škôl z celého Slovenska. S využitím KomposyTu si vyskúšali rôzne testy záujmov, preferencií, silných a slabých stránok a svoje výsledky konzultovali s odborníkmi. Návštevníci z radov pedagógov a výchovných poradcov sa zaujímali najmä o možnosti digitálnej aplikačnej platformy KomposyT a konkrétne poradenské metodiky, ktoré môžu využiť pri práci so študentami.

Záujem študentov o poradenské služby v súvislosti s budúcim štúdiom a kariérou je intenzívny, preto hodnotíme perspektívy našej ďalšej spolupráce pri organizovaní veľtrhov AKADÉMIA & VAPAC vysoko pozitívne.
V dňoch 16. - 17. septembra 2016

sa pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, prof. Ing. Petra Plavčana, CSc. a záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ konal v Bratislave medzinárodný Európsky kongres koučov a supervízorov: „Supervízia a koučing v meniacej sa Európe“. Organizátorom kongresu bol Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v spolupráci s Európskou asociáciou pre supervíziu a koučing.

Jeho cieľom bola medzinárodná výmena skúseností z dobrej praxe odborníkov, ktorí pracujú v oblasti supervízie a koučingu. Tieto aktivity sú na celoeurópskej úrovni rozvíjané a odborne garantované Európskou asociáciou pre supervíziu a koučing, ktorá bola hlavným odborným garantom kongresu.

Ústrednou témou príspevkov konferencie boli možnosti ďalšieho rozvoja supervízie a koučingu, predovšetkým v európskom kontexte. Na troch paralelne prebiehajúcich workshopoch sa uskutočnila inšpiratívna výmena skúseností z rôznych oblastí supervízie poskytovanej rôznymi profesiami.

Kongresu sa zúčastnilo 50 domácich a 44 zahraničných účastníkov z Českej republiky, Španielska, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Macedónska a Estónska.

V závere sa účastníci zhodli na tom, že kongres sa stal významným zdrojom podnetov pre skvalitňovanie pedagogickej, psychologickej a sociálnej činnosti všetkých odborníkov, ktorí pôsobia nielen v školskom poradenskom systéme, ale aj v ostatných vzdelávacích a výskumných inštitúciách, ktorých cieľom je supervízne skvalitňovanie práce s deťmi a mládežou.

iaditeľ Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie MUDr. Peter Lukáč, MPH prijal komisárku pre deti Ing. Vieru Tomanovú, PhD.


Dňa 10.8.2016 navštívila náš ústav komisárka pre deti Ing. Viera Tomanová, PhD. Cieľom rokovania bola vzájomná operatívna výmena skúseností v oblasti ochrany práv detí, ktorých rodičia sa rozvádzajú. Výsledkom rokovania bola deklarovaná zhoda na akútnej potrebe postupného vytvorenia multidisciplinárneho systému ochrany práv týchto detí najmä v oblasti legislatívnej, psychologickej, pedagogickej, sociálnej a zdravotnej starostlivosti. V krátkom čase bude zostavený tím odborníkov, ktorý pod vedením VÚDPaP návrh multidisciplinárneho projektu vypracuje.

Oznam

Dňom 1.8.2016 menoval minister školstva, vedy, výskumu a športu SR do funkcie riaditeľa Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie MUDr. Petra Lukáča, MPH.Oznam

Dňa 3.12.2015 nás navštívil prezident Slovenskej republiky.

Pán prezident sa zaujímal o odborné aktivity našej inštitúcie, ktoré sa zameriavajú na individuálnu prácu s deťmi a na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Diskusia sa týkala aj otázok zvyšovania kvality vzdelávania nielen žiakov, ale tiež učiteľov. Pán prezident podiskutoval aj s deťmi zo škôlky v Detskom centre.Stiahnite si Adobe Reader
Licence Creative Commons
Toto dielo podlieha licencii Creative Commons 4.0 - Uvedenie pôvodu Medzinárodnej Licencie.
 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie