Adresár CPPPaP a CŠPP

Aktualizovany zoznam adries CPPPaP a CŠPP:
CPPPaP_SR.xls [21.5.2018]
CSPP_SR.xls [19.10.2017]

 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie