Adresár CPPPaP a CŠPP


Aktualizovany zoznam adries CPPPaP a CŠPP:
XLS CPPPaP_SR.xlsx [29.10.2018]
XLS CSPP_SR.xlsx [5.11.2018]

 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie